سه شنبه ٠١ تير ١٤٠٠

دفتر هیأت علمی

 

دفتر هیئت علمی دانشگاه به عنوان یکی از مدیریت‌های زیر مجموعه معاونت آموزشی دانشگاه محسوب می‌‏شود.

این دفتر از دو زیر دایره رشد و بالندگی و دایره هیئت ممیزه و جذب  تشکیل شده است و  تمامی امور مربوط به اعضای هیئت علمی را به شرح ذیل، بررسی و جهت اعمال به قسمت های مربوطه ارسال می‌‏نماید:

 • اعطای پایه سالیانه تمامی اعضای هیئت علمی (ترفیع)
 • بررسی امور تبدیل وضعیت از کارشناس به رسمی آزمایشی اعضای هیأت علمی
 • بررسی سوابق آموزشی و اجرایی افراد معرفی شده برای مدیریت گروه و معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ها
 • وارد کردن اطلاعات اعضای هیئت علمی جدید الورود در سیستم گلستان و بروز رسانی سیستم با توجه به آخرین تغییر وضعیت اعضای هیئت علمی (اعم از تبدیل وضعیت، مأموریت، فرصت مطالعاتی، تغییر پایه و مرخصی ها).
 • تدوین و بازنگری آیین‌نامه،ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های موجود
 • بررسی امور مربوط به اعضای هیئت علمی وابسته در دانشگاه
 • احتساب پایه های دوران پژوهشگری و کارشناسی در زمان تبدیل وضعیت از کارشناس به رسمی آزمایشی
 • اعطای پایه تشویقی اعضای هیئت علمی از ردیف های اجرائی، پژوهشی و ...
 • بررسی اعطاء پایه به اعضای هیئت علمی از بند"پ" ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه
 • بررسی امور مربوط به درخواست‌های هیئت ممیزه از اطلاعات عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی(پرونده تبدیل وضعیت و ارتقاء مرتبه)
 • بررسی ماموریت و انتقال اعضای هیئت علمی 
 • بررسی مرخصی های استعلاجی، استحقاقی و بدون حقوق اعضای هیئت علمی و ارسال نتایج به به عنوان تغییرات حقوقی.
 • برگزاری مراسم بزرگداشت روز معلم و هفته عقیدتی سیاسی در دانشگاه 
 • پاسخگویی به اعضای محترم هیئت علمی و کارشناسان دانشکده وپژوهشکده‌‏های دانشگاه به صورت حضوری و تلفنی.
تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)می باشد.

Real Time Web Analytics