يکشنبه ١٠ اسفند ١٣٩٩

پژوهشکده علوم دفاعی و امنیتی

 

پژوهشکده علوم دفاعی و امنیتی

- این پژوهشکده دارای 4 مرکز علم و فناوری و 20 گروه آموزشی و پژوهشی می باشد.

- رشته کارشناسی ارشد:

                                              مطالعات دفاعی استراتژیک

- نشریات:

                    فصلنامه علمی- پژوهشی سیاست دفاعی؛

                    فصلنامه علمی- تخصصی جامع دفاع مقدس

تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)می باشد.

Real Time Web Analytics