دوشنبه ١١ فروردين ١٣٩٩

اخبار > انتشار کتاب «از فلسفه يونانيان تا حكمت ايمانيان»

 


  چاپ        ارسال به دوست

تازه های نشر

انتشار کتاب «از فلسفه يونانيان تا حكمت ايمانيان»

به همت موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام؛ کتاب «از فلسفه يونانيان تا حكمت ايمانيان»  تالیف: دكتر محمدجواد پيرمرادي با قیمت 50.000 تومان منتشر شد.

مشخصات کتاب

عنوان‌: «از فلسفه يونانيان تا حكمت ايمانيان»

تألیف:دكتر محمدجواد پيرمرادي


ویرایش ادبی:سیّدمحمّدباقر موسوی

صفحه‌آرایی: اكرم پاك قلب

ناظر فنی چاپ: سیدمحمدباقرموسوی - سهيل محمودي

نوبت‌ چاپ‌: اول (مهرماه 1397)

شمارگان‌: 200 نسخه‌

قیمت: 500.000 ریال

دانلود 12 صفحه اول کتاب  (فایل PDF)

 

 

پيشگفتار
چند و چند از حكمت يونانيان                                           حكمت ايمانيان را هم بخوان
                                          »شيخ بهايي«
هدف اين نوشتار برجسته سازي يك الگوي بومي براي اسلامي سازي علـم اسـت كـه در راستاي تحقق منويات رهبر فرزانه انقلاب حضرت امام خامنـه ای )مدظلـه العـالي( مبنـي بـرتوليد علم بر پايه مباني ديني قرآني صورت گرفته است. پيشفرض صاحب اين قلم ايـن بوده است كه مسلمين در تاريخ تحقيقات خويش با فلسفه يوناني مواجه شده و توانستند با استفاده از آن و بهرهگيري از آموزههاي اسلام دانشي عقلي متناسب بـا فرهنـگ اسـلام توليد نمايند كه در انديشه يوناني هيچ سابقه اي نداشته است. اگر اين پيش فرض درسـت باشد اكنون نيز ميتوان با الهام از اين الگو در مواجهـه بـا دانـش هـاي جديـد و تجزيـه و تحليل مباني ها آن بر اساس مباني ديني خودي دانشهاي نوين اسـلامي توليـد كـرد از ؛ رو اين بازانديشي در اين مدل و كيفيت و مكانيسم تحقق آن براي استفاده در نهضت نـرم افزاري توليد علوم انساني اسلامي ضروري مينمايد. براي رسيدن بـه ايـن هـدف ابتـدا ديدگاهها راجع به ماهيت آنچه در جهـان اسـلام انجـام گرفتـه، نقـد و بررسـي و اصـالت فلسفه اسلامي اثبات شده است؛ بدين منظور بحثهايي دربـاره وجـود و ماهيـت فلسـفه اسلامي و ديدگاه مستشرقان دراينباره و تفاوت فلسفه اسلامي با فلسـفه يونـاني و كـلام اسلامي صورت گرفته است تا ابتكارات فلسفه اسلامي برجسته شود سپس نحوه كـار سـه چهره برجسته و صاحب مكتب در فلسفه اسلامي يعني ابن سينا و سهروردي و ملاصدرا و چگونگي تلاش ها آن براي رسيدن به دانشي اسـت كـه شايسـته پسـوند اسـلامي اسـت، بررسي شده است و در نهايت نتيجه گيري شده است. نتيجه كتاب اين است كه ايـن سـه حكيم قبل از هر چيز انسانهايي مؤمن بودند كه تحت تربيت اسلامي تعليم ديده بودنـد و به حقانيت كلام الهي باور داشتند و خداي سـبحان را حكـيم مطلـق و محتـواي ديـن اسلام را جلوهاي از آن حكمت كل ميدانستند كه براي هدايت انسان ارسال شـده اسـت؛ و همانطور كه خداوند نور مطلق است كلام او نيز از همان سنخ يعني نـور اسـت و خاصيت نور اين است كه خودش روشن است و روشنايي و ظهور هر چيز ديگـري منـوط به آن است و پيامبر رحمت نيز معلم اين حكمت است بنابراين حكيم واقعي كسي اسـت كه توان بهره گيري از اين درياي حكمت را داشته باشد و لازمه حكيم شدن اين است كـه انسان هرچه بيشتر به اين سرچشمه نزديكتر شود. اين ديدگاه ها بوده اسـت كـه سـبب شد فلاسفه ما اولاً منابع اصلي اسلام را الهام بخش خويش براي تفلسف و تعقـل بداننـد و هرچه بيشتر به اين منابع نزديك شوند و به تفسـير و فهـم آنهـا بپردازنـد لـذا در برابـر مخالفان از هماهنگي عقل و وحي سخن گفتند و هرگز عقل را سكولار نديدنـد و ديـن را مخالف عقل نشناختند، اين ديدگاه ها از آنها متفكرانـي سـاخت كـه بـه كلـي به لحـاظ شخصيت و هويت با متفكران يوناني متفاوت بودند و طبيعي بود كه محصـول كـار آنهـا باوجود استفاده از انديشه هاي غيرمسلمان يوناني و غيره نيز چيز ديگري باشد كه بشـدت متاثر از ايمان اسلامي است.

محمد جواد پيرمرادي
دانشيار دانشگاه جامع امام حسين (ع)


١٢:٣٢ - چهارشنبه ١٥ اسفند ١٣٩٧    /    عدد : ٦٤٦    /    تعداد نمایش : ٤٠٩٧


برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)می باشد.

Real Time Web Analytics