جمعه ٣١ فروردين ١٣٩٧
صفحه اصلي > سایر > بیشتر > دانشجویی > آیین‌نامه انضباطی دانشجویان 
آیین‌نامه انضباطی دانشجویان
 

بخشی از مواد آیین نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی

(مصوب جلسه 358 شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 14/6/74)

 با توجه به قداست علم و اخلاق و محیط های آموزشی و پژوهشی در شرع مبین و حکومت اسلامی و ضرورت دفاع و حراست از حقوق عمومی دانشجویان، دانشجو مکلف است در طول زمان تحصیل و در هر محیط اعم از دانشگاه و خارج از دانشگاه از ارتکاب هر عمل که خلاف شئون و حیثیات دانشجو اعم از دانشجوی داخل یا وابسته یا خارجی باشد، خودداری کند. در غیر اینصورت براساس مفاد آیین نامه با وی برخورد می شود.

 

ماده 3ـ ترکیب اعضاء کمیته انضباطی بدوی دانشگاه و چگونگی انتخاب آنها:

1ـ معاون دانشجویی دانشگاه به عنوان رییس کمیته انضباطی بدوی.

2ـ مسئول دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه یا نماینده تام الاختیار ایشان در صورت وجود دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه.

3ـ یک نفر عضو هیأت علمی دانشگاه به انتخاب رییس دانشگاه.

4ـ دو نفر دانشجوی دانشگاه به انتخاب رییس دانشگاه.

5ـ دبیر کمیته انضباطی بدوی با انتخاب رییس کمیته بدوی بدون داشتن حق رأی.

تبصره 1ـ دو دانشجو عضو کمیته انضباطی دانشگاه باید واجد شرایط زیر باشند:

1/1- حداقل نیمه اول دوره کارشناسی را به پایان رسانده باشند (مؤسساتی که فقط دوره کاردانی را
              دارند، دانشجویان عضو کمیته انضباطی آنها باید وارد نیمه دوم دوره کاردانی شده باشند) و
             ضمناً دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری، مشروط بر آنکه تحصیلات دوره کارشناسی
             خود را در داخل کشور به پایان رسانده باشند، از این ماده مستثنی هستند.

2/1- از حیث درسی و اخلاقی جزء دانشجویان خوب دانشگاه باشند.

تبصره 2ـ کلیه اعضای کمیته انضباطی دانشگاه باید به تقوی و تعهد و استقلال نظر شهرت داشته و متأهل
               و فاقد سوء سابقه باشند.

تبصره 3ـ اعضاء بندهای 3 و 4 به مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و
              ضمناً چنانچه اعضاء فوق در طول سه سال، سه جلسه متوالی یا 6 جلسه متناوب غیب غیرموجه
              داشته یا به هر دلیل امکان حضور در جلسات کمیته انضباطی دانشگاهرا به مدت بیش از 3 ماه
              نداشته باشند یا در صورت احراز عدم صلاحیت، رییس دانشگاه می تواند به عزل آنها و انتخاب
              فرد جدید اقدام کند. تشخیص موجه یا غیرموجه بودن غیبت اعضاء به عهده رییس کمیته  است.

تبصره 4ـ رییس کمیته می تواند بنابه صلاحدید از افراد مطلع برای شرکت در جلسات کمیته بدون
              داشتن حق رأی دعوت کند.

تبصره 5ـ جلسات کمیته با حضور رییس کمیته و حداقل دو عضو صاحب رأی تشکیل می شود و
              مصوبات آن با سه رأی موافق قابل اجراء است.

تبصره 6ـ احکام کمیته انضباطی بدوی دانشگاه با امضاء رییس کمیته بدونی و احکام کمیته انضباطی
              تچدیدنظر با امضاء دبیر کمیته انضباطی تجدیدنظر دانشگاه ابلاغ می شود.

 

ماده 4ـ ترکیب اعضاء کمیته انضباطی تجدیدنظر دانشگاه 1]1[

1ـ رییس دانشگاه به عنوان رییس کمیته تجدیدنظر.

2ـ مسئول دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه.

3ـ معاون دانشجویی دانشگاه به عنوان دبیر کمیته تجدیدنظر.

 

ماده 6ـ حدود و اختیارات و وظایف کمیته های انضباطی دانشگاه و کمیته مرکزی انضباطی :

الف ـ رسیدگی به جرایم عمومی دانشجویان (از قبیل تهدید، تطمیع، توهین، ضرب و جرح، جعل،
              سرقت، رشوه، اختلاس یا قتل).

ب ـ رسیدگی به تخلفات آموزشی و اداری مانند :

1/ب ـ تقلب در امتحان

2/ب ـ فرستادن شخص دیگری به جای خود در امتحان یا شرکت به جای دیگری در امتحان.

3/ب ـ ارتکاب هر عملی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی که موجب اخلال یا وقفه یا مزاحمت
                 در اجرای برنامه های دانشگاه یا خوابگاه شود.

4/ب ـ ایراد خسارت به اموال دانشگاه یا بیت المال.

 

ج ـ تخلفات سیاسی :

1/ج ـ دادن اطلاعات خلاف یا کتمان واقعیات عمده نسبت به خود و یا گروهکهای محارب یا مفسد یا افراد وابسته به آنها.

2/ج ـ عضویت در گروهکهای محارب یا مفسد یا ملحد یا هواداری و انجام دادن هر عملی به نفع آنها.

3/ج ـ فعالیت و تبلیغ به نفع گروهکها و مکاتب الحادی.

4/ج ـ توهین به شعائر اسلامی یا ملی و ارتکاب اعمالی بر ضد نظام جمهوری اسلامی (مانند، شعارنویسی، پخش اعلامیه و ...).

5/ج ـ ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه.

 

د ـ تخلفات اخلاقی :

1/د ـ استعمال مواد مخدر یا شرب خمر یا قمار یا مداخله در خرید و فروش و توزیع این گونه مواد.

2/د ـ استفاده از نوارهای ویدئویی یا صوتی یا لوح های رایانه ای مستهجن یا مداخله در خرید و فروش، توزیع این گونه وسایل.

3/د ـ عدم رعایت پوشش اسلامی یا استفاده از پوشش یا آرایش مبتذل.

4/د ـ استفاده یا توزیع یا تکثیر کتب، مجلات، عکس های مستهجن و یا آلات لهو و لعب.

5/د ـ عدم رعایت شئون اسلامی.

6/د ـ داشتن رابطه نامشروع.

7/د ـ تشکیل یا شرکت در جلسات نامشروع.

8/د ـ انجام عمل منافی عفت.

 

ماده 7ـ تنبیهات 3 ]3[

الف ـ تنبیهاتی که با حکم کمیته های انضباطی دانشگاه یا کمیته مرکزی انضباطی نسبت به دانشجویان
می تواند اعمال شود.

1/الف ـ اخضار و اخطار شفاهی.

2/الف ـ اخطار کتبی بدون درج در پرونده دانشجو.

3/الف ـ تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو.

4/الف ـ توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو.

5/الف ـ دادن نمره 25% در دروس مربوط به تخلف.

6/الف ـ محرومیت از تسهیلات رفاهی دانشگاه (از قبیل وام، خوابگاه و ...).

7/الف ـ دریافت خسارت از دانشجو در مواردی که تخلف، منجر به ایجاد ضرر و زیان به دانشگاه یا
                   بیت المال شده باشد.

8/الف ـ منع موقع از تحصیل تا مدت دو نیمسال تحصیلی (با احتساب یا بدون احتساب سنوات).

تبصره 1ـ در مواردی که کمیته انضباطی بدوی دانشگاه حکم صادر کرده و به آن حکم در موعد
              مشخص شده در این آیین نامه دانشجو اعتراض کند، تجدیدنظر در حکم صادره به عهده کمیته
              انضباطی تجدیدنظر دانشگاه خواهد بود.

تبصره 2ـ اعمال مجدد مجازات موضوع بند 8/الف ماده 7 منوط به تأیید کمیته مرکزی انضباطی
              خواهد بود.

ب ـ تنبیهاتی که فقط با حکم کمیته مرکزی انضباطی نسبت به دانشجویان می تواند، اعمال شود :

1/ب ـ منع موقت از تحصیل تا چهار نیمسال تحصیلی ( با احتساب یا بدون احتساب سنوات).

تبصره ـ چنانچه پس از اجرای حکم کمیته و در طول مدت تحصیل دانشجو، احتساب سنوات محرومیت
            از تحصیل مانع از فارغ التحصیل شدن دانشجو شود و دانشجو معتذر به عذر موجه شود، کمیته
            مرکزی پس از ارایه دلایل و مدارک تعذر از سوی دانشجو و بررسی، بنا به تشخیص می تواند
           اقدام به تبدیل حکم به عدم احتساب سنوات کند.

2/ب ـ تغییر محل تحصیل دانشجو .

3/ب ـ تبدیل دوره تحصیلی دانشجو از روزانه به شبانه.

4/ب ـ اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودی.

5/ب ـ محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاهها تا 5 سال.

 

ماده 10ـ رییس دانشگاه مسئول نظارت بر حسن اجرای کلیه مسایل مربوط به این آیین نامه در دانشگاه است.

 

ماده 12ـ در صورتی که مراجع امنیتی یا قضایی تشخیص به صلاحیت یا عدم صلاحیت تحصیل دانشجویی بدهند، باید مراتب را کتباً با ذکر نوع و میزان تخلف به کمیته مرکزی انضباطی ارسال کنند تا کمیته مرکزی انضباطی براساس موارد ارایه شده، درخصوص ادامه یا عدم ادامه یا چگونگی تحصیل دانشجو تصمیم گیری کند. به هر حال مرجع تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت تحصیل دانشجویان کمیته مرکزی انضباطی است.

 

تبصره 1ـ دانشکده های وابسته به دانشگاههای جامع و دانشکده های اقماری سایر دانشگاهها، مجاز به
              تشکیل کمیته انضباطی اند و وابستگی آنها به کمیته مرکزی انضباطی از طریق کمیته انضباطی
              دانشگاه است. مراجع تشخیص ضرورت تشکیل کمیته انضباطی در این گونه دانشکده ها، کمیته
              انضباطی تچدیدنظر دانشگاه است و صدور مجوز به عهده کمیته مرکزی انضباطی است و
             ترکیب اعضاء کمیته انضباطی این گونه دانشکده ها حسب مورد با پیشنهاد رییس دانشگاه و
             تأیید کمیته مرکزی انضباطی انتخاب می شوند.

تبصره 2ـ دانشگاههای وابسته به نیروهای مسلح کلیه تخلفات دانشجویان عضو نیروهای مسلح خود را
              وفق آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح مصوب مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا
              رسیدگی خواهند کرد و در صورت محرومیت از ادامه تحصیل، مراتب را به کمیته مرکزی
              انضباطی احاله می کند. ادامه تحصیل این دانشجو در دانشگاههای غیروابسته به نیروهای مسلح،
              پس از تأیید صلاحیت ادامه تحصیل در کمیته انضباطی، براساس ضوابط سازمان سنجش
              خواهد بود.

 

تبصره 3ـ در صورت وصول گزارش، کمیته مرکزی انضباطی ابتدائاً بنا به تشخیص، می تواند به تخلفات
              دانشجویان رسیدگی کند.

 ماده 14ـ این آیین نامه در 14 ماده و 54 بند و 30 تبصره در جلسه 14/6/76 شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است و کلیه آیین نامه و بخشنامه های مغایر با این آیین نامه فاقد اعتبار است.

                                                              رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

 

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام) می باشد.