جمعه ٣١ فروردين ١٣٩٧
صفحه اصلي > سایر > بیشتر > دانشجویی > امور دانشجویی و فرهنگی-خوابگاه 
امور دانشجویی و فرهنگی-خوابگاه
 

آیین نامه نحوه واگذاری و اداره خوابگاه دانشجویی

 مقدمه :

با عنایت به حجم روزافزون دانشجویان علاقه مند به تحصیل و محدودیت امکانات موجود در دانشگاهها و لزوم تلاش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی برای کاهش نگرانی دانشجویان در تأمین مسکن مناسب در طول تحصیل و با هدف توزبع بهینه امکانات در بین دانشجویان، آیین نامه نحوه واگذاری و اداره خوابگاه های دانشجویی تدوین می گردد.

ماده1ـ تعریف :

خوابگاه دانشجویی به عنوان یکی از امکانات رفاهی دانشگاه مکانی است که دانشجویان حائز شرایط در طول تحصیل به صورت فردی و یا گروهی، قسمتی از اوقات خود را برابر مقررات مربوط در آن مکان می گذرانند.

 

ماده 2ـ نحوه اداره :

مدیریت خوابگاه های دانشجویی و مسئولیت حفظ اموال اماکن، تأسیسات و اجرای مقررات عمومی بر عهده اداره خوابگاهها در حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه است.

تبصره 1ـ نحوه هر گونه فعالیت فرهنگی و فوق برنامه در خوابگاه منوط به هماهنگی با معاونت دانشجویی و
                  فرهنگی دانشگاه است.

تبصره 2ـ دانشگاه می تواند از مشارکت دانشجویان ساکن برای انجام امور فرهنگی و اداره خوابگاه استفاده
                  کند.

 

ماده 3ـ شرایط واگذاری :

شرایط واگذاری خوابگاه دانشجویی و نحوه امتیازبندی آن با توجه به امکانات موجود دانشگاه برای دانشجویان غیربومی که امکان تردد روزانه از محل سکونت به محل دانشگاه را ندارند، با رعایت اولویت های زیر توسط دانشگاه تعیین می شود:

1-3- دانشجویان دارای مقام های برتر در سطح ملی و بین المللی در زمینه های علمی، ورزشی و فرهنگی بر اساس آیین نامه های مصوب.

2-3- دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره)

3-3- دانشجویان شاهد و ایثارگر

4-3- دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی

تبصره ـ شرایط و نحوه اولویت بندی در واگذاری خوابگاه متأهلی با توجه به امکانات موجود توسط دانشگاه
                تعیین می شود.

 

ماده 4ـ نحوه و مدت اسکان :

دانشجویان واجد شرایط با توجه به امکانات و تعداد متقاضیان می توانند از تاریخ شروع به تحصیل به شرح زیر از خوابگاههای دانشجویی برخوردار شوند:

1-4- دانشجویان دوره های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته، حداکثر 4 نیمسال

2-4- دانشجویان دوره های کارشناسی پیوسته و دکتری تخصصی، حداکثر 8 نیمسال

3-4- دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد پیوسته (دامپزشکی)، حداکثر 12 نیمسال

تبصره 1ـ معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه میِ تواند در صورت کمبود امکانات موجود، حداکثر مدت
                   استفاده از خوابگاه دانشجویی را کاهش دهد.

تبصره 2ـ چنانچه دانشجو در دوره ای از تحصیل از خوابگاه دانشجویی استفاده نکند، به نسبت باقیمانده دوره تا
                   سقف تعیین شده، می تواند از خوابگاه دانشجویی برخوردار شود.

تبصره 3ـ معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه می تواند با در نظر گرفتن شرایط خاص دانشجو و امکانات
                   موجود، مجوز اسکان دانشجو و حداکثر برای دو نیمسال مازاد بر سقف تعیین شده و با رعایت
                   مقررات صندوق رفاه دانشجویان صادر کند.

تبصره 4ـ در صورت عدم تخلیه خوابگاه در موعد مقرر، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه می تواند نسبت
                   به صدور مجوز تخلیه محل سکونت دانشجو اقدام نماید.

تبصره 5ـ دانشگاه می تواند در صورت وجود برنامه آموزشی در ایام تابستان به دانشجویان واجد شرایط خوابگاه
                   واگذار کرده و اجاره بهای مربوط را به صورت نقدی دریافت کند.

 

ماده 5ـ ودیعه :

دانشجوی ساکن در خوابگاه ملزم به حفظ و نگهداری اموال موجود در خوابگاه است و در صورت آوردن خسارت، جبران کلیه خسارت های وارده بعهده دانشجو خواهد بود، لذا به منظور جبران خسارت های احتمالی وارده در طول مدت اقامت، مبلغی به عنوان ودیعه از دانشجو دریافت و به حساب مربوط واریز می شود تا عنداللزوم برای جبران خسارت وارده به خوابگاه مورد استفاده قرار گیرد.

تبصره 1ـ دانشگاه هر ساله مناسب با نوع خدمات خوابگاهی مبلغ ودیعه را پس از تأیید صندوق رفاه دانشجویان
                   تعیین می کند.

تبصره 2ـ دانشگاه در هنگام تسویه حساب دانشجو، در صورت عدم ایجاد خسارت، مبلغ ودیعه وی را اعاده
                   می نماید.

 

ماده 6ـ مقررات عمومی :

دانشجو در مدت اقامت در خوابگاههای دانشجویی ملزم به رعایت مقررات عمومی به شرح زیر است:

1-6- ساعات ورود و خروج مجاز دانشجویان ساکن در خوابگاه و اوقات ملاقات بر حسب فصول سال از سوی اداره خوابگاههای دانشجویی دانشگاه تعیین و اعلام می شود.

2-6- به منظور رعایت سکوت و آرامش، به تناسب فصول، ساعاتی به عنوان زمان سکوت عمومی توسط اداره خوابگاه اعلام می شود.

3-6- استفاده از وسایل سمعی و بصری و رایانه در صورت رضایت ساکنین اتاق و عدم تجاوز به حقوق دیگران و رعایت موازین قانونی بلامانع است.

4-6- پذیرش میهمان در اتاق دانشجو ممنوع است.

5-6- بازرسی از اتاق دانشجویان صرفاً با مجوز کتبی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه مجاز است.

6-6- ورود ملاقات کننده مرد به خوابگاه خواهران و ورود ملاقات کننده زن به خوابگاه برادران ممنوع است و انجام ملاقات صرفاً در محل های ویژه ای که توسط اداره خوابگاههای دانشجویی تعیین می شود، مجاز است.

7-6- در صورت اعلام کتبی ولی دانشجو، اقامت دانشجویان دختر در خارج از خوابگاه، صرفاً برای مدت معین و در محل های اعلام شده از سوی ولی دانشجو، بلامانع است.

8-6- انجام نظافت اتاق و حفظ بهداشت عمومی خوابگاه بر عهده دانشجویان ساکن خوابگاه است.

9-6- دانشگاه می تواند غیبت دانشجوی ساکن در خوابگاه را به خانواده دانشجو اطلاع دهد.

10-6- در صورت غیبت مستمر دانشجو، دانشگاه می تواند در مورد ادامه سکونت دانشجو تجدیدنظر کند.

 

ماده 7ـ مقررات اخلاقی و فرهنگی :

رعایت شعائر و شئونات اسلامی، احترام متقابل، حجاب اسلامی، رعایت حقوق ساکنین اماکن مسکونی مجاور و یا مشرف بر خوابگاههای دانشجویی و حفظ آرامش ساکنین داخل و خارج ساختمان برای کلیه دانشجویان ساکن خوابگاههای دانشجویی الزامی است.

ماده 8ـ درصورت عدم رعایت موارد مندرج در این آیین نامه معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه می تواند برابر مقررات با دانشجوی خاطی برخورد کند.

این آیین نامه شامل مقدمه و هشت ماده، ده تبصره و هفده بند در تاریخ 11/11/83 به تصویب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری سیده و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است و کلیه آیین نامه های قبلی لغو می گردد.

 

امتیازبندی خوابگاه دانشجویان غیربورس سال 89 – 88

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

تبصره 1ـ در همه موارد فوق عضو فعال بسیج با گواهی کتبی نمسا الزامی است و خوابگاه فقط به عضو فعال بسیج با
                   اولویت بندی جدول فوق واگذار می شود.

تبصره 2ـ هزینه ماهیانه اجاره خوابگاه برای همه افراد ماهیانه 200.000 ریال باشد.

تبصره 3ـ واگذاری مبلع 500.000 ریال بعنوان ودیعه برای همه دانشجویان الزامی است.

تبصره 4ـ به دانشجویان ساکن در استان تهران خوابگاه واگذار نمی شود.

 

شرح موارد

امتیاز

ملاحظات

فرزندان شهدا و مفقودالاثر

____

بدون نوبت خوابگاه واگذار شود.

فرزندان آزاده

40 امتیاز

____

فرزندان جانباز به ازای هر درصد

1  امتیاز

فرزندان جانباز بالای 70% بدون نوبت خوابگاه واگذار شود.

فرزندان رزمنده با بیش از 6 ماه

حداکثر 30 امتیاز

به ازای هر 6 ماه جبهه پنج امتیاز

فرمانده و جانشین گروهانهای عاشورا واحدهای دانش آموزی و پایگاه مقاومت و ارکان آن

هر ماه 3 امتیاز

 

سابقه عضویت در بسیج

هر ماه 1  امتیاز

 

حافظ کل قرآن

حافظ 20 جزء قرآن

حافظ بالای 10 جزء قرآن

حافظ کمتر از 10 جزء قرآن

___

30 امتیاز

20 امتیاز

10 امتیاز

بدون نوبت خوابگاه واگذار شود

ـــــــــ.

ـــــــــ.

ـــــــــ.

تحت پوشش کمیته امداد

30 امتیاز

ـــــــــ

فرزندان پاسدار

به ازای هر سال سابقه پدر 1 امتیاز

حداکثر 30 امتیاز

 

نحوه امتیازبندی دانشجویان غیربورس

 

شرح

امتیاز

ملاحظات

1ـ حافظ کل قرآن

30 امتیاز

 

2ـ حافظ 15 جزء قرآن

20 امتیاز

 

3ـ حافظ کمتر از 15 جزء     

10 امتیاز

 

4ـ سابقه فعالیت در بسیج در هر ماه           

1 امتیاز

 

5ـ سابقه مسئولیت در بسیج:

1/5- فرمانده و جانشین گردان عاشورا و فرمانده و
                  جانشین حوزه مقاومت، هر ماه                         

2/5- فرمانده و جانشین گروهان عاشورا ـ مسئولین ارکان
                  گردان عاشورا - اعضای شورای حوزه مقاومت ـ
                   فرمانده و جانشین پایگاه مقاومت ـ فرمانده و
                   جانشین واحدهای دانش آموزی هر ماه

        3/5- سایر مسئولیتها هر ماه                                       

 

4 امتیاز

 

 

3 امتیاز

 

 

 

 

2 امتیاز

 

6ـ فرزند شهدا ـ فرزند جانبازان بالای 25 درصد ـ فرزند رزمندگان با سابقه یکسال و بالاتر

20 امتیاز

 

توجه : تمام امتیازات فوق به اعضای فعال بسیج تعلق می گیرد.

 

دستورالعمل اجرایی خوابگاه دانشجویی

 

خوابگاه محیطی است که دانشجویان ساکن در آن ضمن پرداختن به آموزش، در آنجا زندگی می کنند و به دلیل اهمیتی که این دوران زندگی دانشجو دارد و قسمت اعظم شخصیت وی در این دوران شکل خواهد گرفت و به لحاظ تأثیری که محیط بر شخصیت افراد می گذارد، ایام سکونت در خوابگاهها یکی از مهم ترین بخش های زندگی دانشجو به حساب می آید. این دوران برای دانشجویانی که از نقاط مختلف کشورمان در یک مجموعه گردهم آمده و با هم زندگی می کنند و هدف مشترک شان انجام رسالت مهم خدمت به جامعه است، می تواند زمینه ساز
دوستی ها و برادری ها باشد.

به منظور رعایت هر چه بیشتر نظم و انضباط در خوابگاه و حفظ آرامش و آسایش روحی و فکری دانشجویان ساکن که مستقیماً در پیشرفت تحصیلی آنان تأثیر مثبت خواهد داشت، رعایت ضوابط و مقررات مندرج در این دستورالعمل به شرح زیر برای کلیه دانشجویان ساکن خوابگاه الزامی است:

1ـ رعایت قوانین و مقررات عمومی، اخلاقی و رعایت نظم و انضباط و شعائر اسلامی در خوابگاه.

2ـ حفاظت از اموال شخصی و اهتمام در حفظ و نگهداری اموال خوابگاه.

3ـ دانشجویان محترم موظفند همواره نسبت به مرتب نمودن رختخواب و وسایل داخل خوابگاه اقدام نمایند.

4ـ ضروری است حداقل هر دو هفته یکبار کتابها و سایر وسایل اتاق جابجا و زیر و اطراف آن تمیز شود.

5ـ مواد غذایی مانند برنج، روغن، قند و چای در ظروف دربسته نگهداری گردد.

6ـ برای جلوگیری از تجمع و تکثیر حشرات و جوندگان، از ریخت و پاش زباله در اطراف سطل های جمع آوری، اکیداً خودداری نموده و در حفظ نظافت خوابگاه خود کوشا باشید.

7ـ از نگهداری زباله ها به صورت روباز و به ویژه در طی شب اکیداً خودداری شود.

8ـ دانشجویان می بایستی سریعاً نسبت به شستشوی ظروف کثیف خود اقدام نموده و از نگهداری ظروف شسته نشده به ویژه در طی شب در داخل خوابگاه خودداری نمایند.

9ـ از نگهداری هر گونه وسایل اضافی از جمله تشکهای ابری و قطعات چوب و مقوای اضافی در داخل اتاقها و در اطراف تختها خودداری شود.

10ـ از نگهداری جعبه های چوبی فرسوده در محیط خوابگاه به هر منظور از جمله به عنوان جاکفشی یا جای کتاب اکیداً خودداری گردد.

11ـ برای جلوگیری از ایجاد گرفتگی در مجاری دفع فاضلاب خوابگاه، از شستن موهای خود در دستشویی خوابگاه خودداری نمایند.

12ـ برای حفظ بهداشت مواد غذایی ضروری است مواد غذایی فاسد شدنی در یخچال نگهداری گردد.

13ـ ملحفه ها و پتوها هر چند وقت یکبار در هوای آزاد در معرض نور خورشید قرار داده شود.

14ـ از ایجاد هر گونه مزاحمت که موجب سلب آرامش ساکنان خوابگاه گردد از قبیل (ایجاد سر و صدا، درگیری، بلند نمودن بیش از حد صدای رادیو و تلویزیون، استعمال دخانیات و ...) خودداری کنند.

15ـ رعایت ادب و اخترام متقابل بین دانشجویان و مسئولین خوابگاه الزامی است و دانشجویان باید در کلیه امور با مسئولین خوابگاه همکاری نمایند.

16ـ .ورود مهمان به خوابگاه ممنوع می باشد، درصورت ضرورت مهمان دانشجو برای چند ساعت در روز با ارائه مدارک لازم و با هماهنگی مسئول خوابگاه بلامانع است. دانشجویان عزیز باید نهایت همکاری را بنمایند و در این خصوص هیچ دعوتی از دوستان و ... به عمل نیاورند.

17ـ مسئول محترم خوابگاه به طور مستمر از واحدهای دانشجویی سرکشی و گزارش نوبه ای از وضعیت خوابگاه ارائه خواهد نمود.

کلیه ساکنین خوابگاه ملزم به رعایت مندرجات این دستورالعمل می باشند و چنانچه فرد یا افرادی خلاف آن اقدامی نمایند با متخلفین امر برخورد جدّی به عمل خواهد آمد.

 

                                                                                                 مدیریت امور دانشجویی ـ دایره خدمات رفاهی


وظایف دانشجویان :

 

1ـ اخذ معرفی نامه جهت اسکان در خوابگاه با پرداخت شهریه مقرر.

2ـ تحویل امکانات و اموال خوابگاه.

3ـ معرفی نماینده واحد توسط دانشجویان مستقر در هر واحد.

4ـ نگهداری و حفظ اموال خوابگاه و پرداخت خسارت درصورت وارد نمودن خسارت به
        ساختمان و اموال طبق مقررات.

5ـ تخلیه خوابگاه در زمانی که مدیریت خوابگاه اعلام می نماید.

6ـ تسویه حساب با دفتر خوابگاه در زمان تخلیه خوابگاه.

7ـ پرهیز جدی از آوردن آلات موسیقی و وسایل حرام.

8ـ نظافت واحد خوابگاهی بصورت روزانه و آراسته نمودن اسباب و وسایل خوابگاه و
        بیرون گذاشتن زباله ها در ساعت مقرر و قرار دادن در جایگاه مشخص.

9ـ جهت رفع خرابی آب، برق و ... به دفتر خوابگاه سریعاً اطلاع داده شود.

10ـ هنگام ورود و خروج کارت شناسایی خوابگاه به نگهبانان خوابگاه ارائه گردد.

11ـ پرهیز جدی از برخورد ناشایست با عوامل اجرایی خوابگاه.

12ـ ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به مدیریت خوابگاه و مدیریت دانشجویی برای خدمات
          بهتر و مناسبتر.

13ـ مشارکت فعالانه و داوطلبانه در اجرای برنامه های فرهنگی و ورزشی و ...

 

 

 

                                                                                                             با تشکر


وظایف مدیریت خوابگاه :

 

اداره خوابگاه دانشجویی.

اسکان دانشجویانی که دارای معرفی نامه می باشند.

دریافت فیش واریزی اجاره بهای خوابگاه از دانشجویان و در پایان تسویه حساب با مالی معاونت.

کنترل ترددها به خوابگاه.

نظارت بر نظافت خوابگاهها (راهروها و اطراف خوابگاه).

تحویل امکانات و اموال هر واحد به نماینده دانشجویان.

نظارت بر ورود و خروج اموال و کنترل اموال خوابگاه.

پیگری برای تأمین سوخت موتورخانه.

پیگیری لازم در هنگام قطع برق، آب، شوفاژ و ... تا حصول نتیجه.

10ـ پاسخگویی به دانشجویان.

11ـ برخورد شایسته عوامل اجرایی با دانشجویان و پرهیز از هر گونه برخورد ناشایست با
       دانشجویان.

12ـ معرفی دانشجویان متخلف به کمیته انضباطی.

13ـ برنامه ریزی و اجرای برنامه های فرهنگی با مشارکت دانشجویان.

14ـ برنامه ریزی و اجرای برنامه های ورزشی با مشارکت دانشجویان با هماهنگی
       تربیت بدنی و دانشجویی مرکز.

15ـ رسیدگی به شکایات و اعتراضات و انتقادات دانشجویان و پیگیری مطالبات آنان.

16ـ رسیدگی به اختلافات دانشجویان.

17ـ سرکشی دائم به واحدهای دانشجویی و تذکرات لازم به دانشجویان درخصوص
       نظافت و ...

 

                                                                                                             با تشکر

دانشجوی عزیز:

با نثار صمیمانه ترین سلام ها و درودها به شما برادر گرامی؛ از اینکه توفیق یافتیم در عرصه ای دیگر خدمتگزار شما عزیزان باشیم، خداوند را شاکریم. همانگونه که می دانید خوابگاه محل امن و آرامش است، لذا با همکاری، رفاقت، صمیمیت و برادری و حفظ حقوق دیگران و صبر و گذشت و مشارکت می توان محیط خوابگاه را سرشار از محبت و آرامش خاطر نمود.

ما این امید را داریم که به لطف الهی و مساعدت شما عزیزان و با درک و همکاری متقابل در این ایام خدمتگزار لایق باشیم و شما دانشجویان فهیم و باشخصیت نیز یاریگر ما خواهید بود.

از آنجا که خوابگاه ولی عصر(عج) یکی از اماکن دانشگاه جامع سپاه محسوب می گردد، دارای چهارچوب و قوانین خاص خود می باشد که رعایت مقررات و حفظ حرمت آن بر یکایک شما عزیزان لازم و ضروری است و از آنجایکه این اماکن صرفاً جهت رفع بخشی از مشکلات شما به همت مسئولین متعهد دانشگاه تغییر کاربری و تجهیز و راه اندازی شده است و با توجه به امکانات و مقررات موجود به کار گرفته شده است.

مجموعه خوابگاهی ولی عصر(عج) صرفاً جهت دانشجویان شبانه و روزانه غیربورس می باشد، لذا اسکان در خوابگاه مشمول مقرراتی است که جهت آگاهی شما عزیزان بعضی از مقرراتی که باید رعایت شود، اعلام می گردد. همچنین بدیهی است که متولیان اداره خوابگاه وظایفی دارند که باید به نحو شایسته انجام وظیفه نمایند و رضایت خاطر شما را فراهم آورند و مدیریت خوابگاه نیز سعی می نماید که علاوه بر خدمات خوابگاهی نسبت به اجرای برنامه های فرهنگی، ورزشی و فوق برنامه ای را برای رشد و بالندگی جسمانی و معنوی و غنی سازی اوقات فراغت اقدام نماید که انتظار داریم با مشارکت و همراهی و همدلی کلیه عزیزان پرنشاط و پویا و بامعنویتی فراهم نماییم تا شادابی روحی و معنوی شما اثر مثبت داشته باشد.

 

 بخشی از مقررات:

1ـ اسکان در خوابگاه صرفاً با معرفی نامه از مدیریت امور دانشجویی (دایره خدمات رفاهی) و پرداخت کامل اجاره بهاء خوابگاه صورت می پذیرد.

2ـ در هر واحد خوابگاهی حداقل 8 و حداکثر 10 نفر اسکان می یابند.

3ـ به کلیه دانشجویان ساکن در خوابگاه کارت خوابگاه تحویل می گردد که دانشجویان باید هنگام ورود، به حراست خوابگاه ارائه نمایند.

4ـ هر واحد خوابگاهی یک نماینده باید معرفی نماید و امکانات و اموال عمومی هر واحد تحویل نماینده خواهد شد و ایشان در قبال حفظ اموال واحد مربوطه مسئولیت دارد.

5ـ تردد دانشجویان تابع ابلاغیه مدیریت خوابگاه می باشد.

6ـ ورود و خروج وسایل و اموال باید مجوز داشته باشد که در ساعات اداری به دفتر خوابگاه مراجعه و مجوز ورود و خروج کالا اخذ می گردد.

7ـ ایجاد هر گونه سر و صداهایی که موجب ناخرسندی دانشجویان گردد و آرامش خوابگاه را بر هم زند، ممنوع می باشد.

8ـ جابجایی اموال و امکانات خوابگاه در واحدها ممنوع می باشد.

9ـ ورود مهمان به خوابگاه ممنوع می باشد و درصورت ضرورت مهمان دانشجو برای چند ساعت در روز و با ارائه مدارک لازم بلامانع است. دانشجویان عزیز باید نهایت همکاری را بنمایند و در این خصوص هیچ دعوتی از دوستان و ... به عمل نیاورند.

10ـ با هر گونه تخلف افراد برخورد قانونی صورت می گیرد و متخلفین به کمیته انضباطی دانشگاه معرفی می گردند.

11ـ خساراتی که به اموال و ساختمان وارد می گردد به عهده خود عزیزان می باشد و نماینده واحد باید از فرد مقصر جبران خسارت نماید.

12ـ نظافت روزانه هر واحد باید توسط افراد ساکن در آن واحد صورت پذیرد که نماینده واحد نحوه نظافت توسط افراد را با مشورت دوستان خود مشخص می نماید.

13ـ هر واحد باید زباله واحد خود را از ساعت 7 تا 9 صبح در پلاستیک سربسته جلو ساختمان (محل معین شده) بگذارد.

14ـ آراستگی ظاهری واحد باید بطور مستمر صورت پذیرد و چیدمان اعلام شده (تخت، گاز و ...) باشد.

15ـ حفظ رعایت شئونات اسلامی الزامی و ضروری است و نوع پوشش براساس شرع وبر اساس فرهنگ اسلامی و ملی باشد.

16ـ از ورود آلات موسیقی به خوابگاه جلوگیری می گردد، درصورت مشاهده ضمن ضبط آن، فرد خاطی به کمیته انضبای معرفی می گردد.

17ـ هیچ یک از دانشجویان در قبال هر گونه کوتاهی عوامل اجرایی نباید با عوامل اجرایی برخورد تند یا برخورد فیزیکی نمایند، عزیزان دانشجو می توانند به مدیریت خوابگاه یا مدیریت دانشجویی شکایت یا اعتراض یا انتفاد نمایند و برخورد غیرقابل قبول یکی از عوامل اجرایی نمی تواند بهانه برخورد و درگیری و مشاجراه گردد.

 

 

                                                                                                                                                                 با تشکر

«بسمه تعالی»

1ـ همراه داشتن کارت دانشجویی الزامی می باشد (در هنگام ضرورت باید ارائه شود).

تبصره : ساعت ورود و خروج دانشجویان به خوابگاه تابع ضوابط است که توسط مسئولین خوابگاه ابلاغ می گردد.

2ـ دانشجویان ملزم به حسن معاشرت با همدیگر بوده و از هرگونه اعمالی که منجر به هتک حرمت دیگران گردد باید پرهیز نمایند.

3ـ ارتکاب اعمال یا رفتاری که خلاف منزلت و شأن دانشجویی محسوب می شود (عدم رعایت حقوق دیگران، رخاشگری، ایجاد درگیری و ...) ممنوع می باشد.

4ـ استعامل دخانیات اعم از سیگار، نگهداری، توزیع، خرید و فروش مواد مخدر و هر گونه مشروبات الکلی ممنوع می باشد.

5ـ استفاده از نوارهای ویدئویی، صوتی یا لوح های رایانه ای غیرمجاز و مبتذل یا مداخله در خرید و فروش و تکثیر و توزیع آنها ممنوع می باشد.

6ـ توهین به شعائر اسلامی و ملی و ارتکاب اعمالی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی (استعمال الفاظ رکیک (کتبی و شفاهی)، شعارنویسی، پخش اعلامیه، جوسازی، تشویش اذهن عمومی و ...) ممنوع می باشد.

7ـ رعایت ظاهری آراسته و مطابق شأن دانشجویی در محیط خوابگاه الزامی می باشد (موی سر، محاسن و ...)

8ـ حضور و تردد در خوابگاههای دانشجویی با پوشش نامناسب ممنوع می باشد.

9ـ ایجاد هر گونه اخلال و بی نظمی، آشوب و اغتشاش در محیط خوابگاههای دانشجویی ممنوع می باشد.

10ـ انجام هر گونه اعمالی که شائبه هواداری یا تبلیغ از گروه های غیرقانونی بنماید، ممنوع می باشد.

11ـ تشکیل یا شرکت در جلسات خلاف مقررات و ضوابط خوابگاه دانشجویی ممنوع می باشد.

12ـ ورود افراد غیرمجاز به عنوان میهمان در خوابگاه ممنوع می باشد.

تبصره : ورود میهمان و افراد مجاز براساس دستورالعمل خوابگاههای دانشجویی که ابلاغ می گردد، بلامانع
             خواهد بود.

13ـ نصب هر گونه عکس و تصاویر غیرمجاز در خوابگاههای دانشجویی ممنوع می باشد.

14ـ ایراد خسارت به اموال شخصی دیگران و خوابگاه مسئولیت دارد.

15ـ دانشجویان موظفند جهت ساماندهی و ایجاد نظم و انضباط در خوابگاههای دانشجویی مساعدت و همکاری لازم را با مسئولان خوابگاه ها داشته باشند.

16ـ کلیه دانشجویان جهت ارتقاء نظم و انضباط و ایجاد محیطی مناسب جهت مشارکت می توانند نقطه نظرات خودرا با مسئولان خوابگاه (کتبی و شفاهی) در میان بگذارند.

تذکر مهم :

کمیته انضباطی دانشجویی دانشگاه برابر آئین نامه انضباطی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری به شرح زیر تنبیهاتی را اعمال و اجرا می نماید:

1ـ احضار و اخطار شفاهی

2ـ تذکر کتبی بدون درج در سوابق

3ـ اخطار کتبی بدون در سوابق

4ـ تذکر کتبی و درج در سوابق

5ـ توبیخ کتبی و درج در سوابق

6ـ محرومیت از تسهیلات رفاهی از قبیل وام، خوابگاه و ...

7ـ دریافت خسارت درصورتی منجر به ضرر و زیان شده باشد.

8ـ منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال بدون احتساب سنوات

9ـ منع موقت از تحصیل به مت یک نیمسال با احتساب سنوات

10ـ منع موقت از تحصیل به مدت 2 نیمسال بدون احتساب سنوات

11ـ منع موقت از تحصیل به مدت 2 نیمسال با احتساب سنوات

 

تذکرات مهم :

1ـ در صورت ارتکاب جرم مراتب از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.

2ـ درصورتی که دانشجویی به تخلفات خود ادامه دهد، از طریق مراجع ذیصلاح نسبت به اخراج او از خوابگاه با ادامه دوره آموزشی اقدام خواهد شد.

3ـ آراء صادره کمیته انضباطی دانشگاه جهت گزینش دانشجویان جهت استخدام در ادارات، سازمانها، نهادها مؤثر خواهد بود.

4ـ نماینده کمیته انضباطی دانشگاه به طور مستمر از خوابگاه های دانشجویان شبانه سرکشی و گزارش نوبه ای از وضعیت خوابگاه به کمیته انضباطی ارائه خواهد نمود.

 

 

 

                                                                             دبیر کمیته انضباطی دانشجویی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

 

 

 

دستورالعمل انضباطی، اخلاقی و فرهنگی خوابگاه ها

 

1ـ حداکثر مدت مجاز اقامت در خوابگاه یک سال تحصیلی بوده و تمدید اقامت با رعایت کلیه مفاد این روش جاری و مجوز کمیسیون بلامانع است.

2ـ دانشجو حق تعویض و یا واگذاری واحد مسکونی خود را جزئی یا کلی به غیر حتی به افراد مقیم آن خوابگاه بدون مجوز امور دانشجویی ندارد.

3ـ دانشجویان موظفند در ابتدای هر نیمسال تحصیلی با مراجعه به خدمات دانشجویی و با ارائه مدارک زیر جهت تمدید کارت سکونت خود اقدام نمایند. 1- کپی برگ انتخاب واحد نیمسال جدید 2ـ کارنامه تأیید شده نیمسال قبلی 3ـ نامه عملکرد انضباطی 4ـ رضایت نامه از سرپرست خوابگاه 5ـ اعلام تسویه حساب و پرداخت خسارات احتمالی به خوابگاه (پایان هر سال تحصیلی).

4ـ کلیه اموال خوابگاه در ابتدای نیمسال برابر صورتجلسه تحویل دانشجو شده و در پایان هر سال تحصیلی برابر همان صورتجلسه سالم تحویل گرفته خواهد شد.

 

 

مدیریت امور دانشجویی

دایره خدمات رفاهی

 

 

1ـ جهت تحویل خوابگاه و یا ادامه اسکان انتخاب حداقل واحد درسی برابر مجموعه مقررات و ضوابط دانشجویی سپاه الزامی است.

2ـ درصورت عدم اخذ حداقل واحد در شرایط ویژه رأی کمیسیون امور خوابگاهها ملاک عمل خواهد بود.

3ـ سقف مجاز استفاده از خوابگاه برابر مجموعه مقررات و ضوابط دانشجویی سپاه می باشد.

4ـ دانشجویان متقاضی می بایست تعهدنامه ویژه واگذاری خوابگاه را امضاء و در صورت تخطی از مفاد آن ضمن برخورد انضباطی درخصوص ادامه اسکان فرد خاطی از طریق کمیسیون بررسی مجدد بعمل آید.

5ـ دانشجویان موظف به پرداخت  اجاره بها برابر ضوابط اعلامی صندوق راه دانشجویان وزارت علوم و تحقیقات و فناوری می باشند.

تبصره : مبلغ این اجاره هر ساله از سوی کمیسیون تعیین و اعلام می گردد.

 

مقررات انضباطی، اخلاقی و فرهنگی خوابگاه متأهلی:

دانشجویان موظفند کلیه مفاد دستورالعمل انضباطی خوابگاه را که بپیوست می باشد، دقیقاً رعایت نمایند.

1ـ خوابگاه قسمتی از محیط دانشگاه محسوب می شود و دانشجو به هنگام ورود به خوابگاه می باید کارت سکونت خود را همراه داشته و درصورت لزوم آن را به نگهبانی ورودی و یا مسئول خوابگاه ارائه نماید.

2ـ دانشجویان موظفند در ابتدای هر نیمسال تحصیلی با مراجعه به خدمات دانشجویی و با ارائه مدارک زیر جهت تمدید کارت سکونت خود اقدام نمایند. 1- کپی برگ انتخاب واحد نیمسال جدید 2ـ کارنامه تأیید شده نیمسال قبلی 3ـ نامه عملکرد انضباطی 4ـ رضایت نامه از سرپرست خوابگاه 5ـ اعلام تسویه حساب و پرداخت خسارات احتمالی به خوابگاه (پایان هر سال تحصیلی).

3ـ از دانشجویان در بدو سکونت در خوابگاه چک ضمانت تخلیه و خسارت احتمالی وارده طبق برآورد دریافت گردد.

4ـ کلیه اموال خوابگاه در ابتدای نیمسال برابر صورتجلسه تحویل دانشجو شده و در پایان هر سال تحصیلی برابر همان صورتجلسه سالم تحویل گرفته خواهد شد.

5ـ حداکثر مدت مجاز اقامت در خوابگاه یک سال تحصیلی بوده و تمدید اقامت با رعایت کلیه مفاد این روش جاری و مجوز کمیسیون بلامانع است.

6ـ دانشجو حق تعویض و یا واگذاری واحد مسکونی خود را جزئی یا کلی به غیر حتی به افراد مقیم آن خوابگاه بدون مجوز امور دانشجویی ندارد.

7ـ دانشجویان حق استفاده و نگهداری اشیاء و لوازم عمومی خوابگاه را در محیط اختصاصی خود ندارند.

8ـ هر گونه تعویض قفل و سایر وسایل تحویلی بدون موافقت کتبی سرپرست خوابگاه ممنوع است.

9ـ در صورتیکه در امور تأسیساتی خوابگاه از قبیل کلید و پریز برق و انشعابات آب و برق و گاز و تلویزیون و ... خللی پیش آید و در نتیجه نیاز به تعمیر و یا جابجایی داشته باشد، مراتب را به اطلاع ارشد خوابگاه و یا بصورت کتبی به سرپرست خوابگاه اطلاع دهند و درصورت عدم اطلاع و یا دخالت مستقیم در امور تأسیساتی خوابگاه که موجب ضایعات احتمالی جانی و مالی گردد، به عهده دانشجویان مربوطه
می باشد.

10ـ دانشجویان موظفند هنگام خروج از واحد وسایل برقی و گازسوز را خاموش و شیر آب را ببندند.

11ـ هر دانشجو موظف به حفظ اموال شخصی خود خواهد بود و سرپرست خوابگاه در این رابطه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

12ـ حداکثر ساعت ورود به خوابگاه برای دانشجویان و مهمانان آنها با توجه به فصول سال و محل دانشگاه توسط خدمات دانشجویی تعیین می گردد.

13ـ به منظور جفظ اماکن عمومی خوابگاه، دانشجویان موظف به رعایت نکات زیر می باشند:

1/13- کیسه های زباله را در محل مخصوص قرار داده و از گذاشتن آنها در اماکن عمومی خوابگاه
                  خودداری نمایند.

2/13- نسبت به حفظ نظافت راهروها و سالنهای عمومی خوابگاه و ... کوشا بوده و کمال همکاری را
                  در این خصوص با خدمتگذاران خوابگاه بعمل آورند.

3/13- از گذاشتن وسایل اضافی در راهروها و سالنهای عمومی خودداری نمایند.

4/13- ساکنین خوابگاه موظفند بمنظور جلوگیری از گرفتگی فاضلاب، سرویس های آشپزخانه و ... از
                 ریختن آشغال و ... در آنها خودداری نموده و در صورت گرفتگی خسارت وارده بعهده فرد یا
                 افراد خاطی می باشد و تکرار آن موجب محرومیت دائمی از خوابگاه خواهد بود.

5/13- ارشد خوابگاه در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه احتمالی می تواند وارد خوابگاه شود.

 

مقررات اخلاقی و فرهنگی خوابگاه

 

1ـ احترام به شعائر اسلامی توسط دانشجویان الزامی است.

2ـ نگهداری از ابزارآلات غیرمجاز در محل خوابگاه ممنوع می باشد.

3ـ ایجاد هر گونه مزاحمت که باعث سلب آسایش ساکنین خوابگاه گردد، ممنوع می باشد.

 

فرم استعلام

 

به : مدیریت محترم ارزشیابی انضباطی دانشجویی

از : دبیرخانه کمیسیون امور خوابگاهها

موضوع : استعلام

 

ردیف

شرح امتیاز

امتیاز اخذ شده

توضیحات

1

امتیاز ایثارگری

 

 

2

امتیاز بسیجی

 

 

3

امتیاز عملکرد انضباطی

 

 

4

امتیاز عملکرد آموزشی

 

 

5

امتیاز سنوات آموزشی

 

 

6

امتیاز عملکرد ارزشیابی

 

 

                                                                                        مجموع امتیاز کسب شده............ امتیاز

                                                                                            از مجموع حداکثر 370 امتیاز

 

 

فرم تعهد نامه واگذاری خوابگاه

 

 

 

اینجانب : ............................ فرزند : ........................ دانشجوی رشته ..................................

کارشناسی ارشد

با مطالعه و آگاهی کامل از مواد آئین نامه و مقررات خوابگاههای دانشجویی متعهد می شوم درصورت دریافت خوابگاه تمامی مقررات مربوط به آن را رعایت نمایم و چنانچه هر گونه خسارتی به امکانات و وسایل خوابگاه وارد نمایم، نسبت به پرداخت خسارت اقدام نموده و ویا در صورت نقض و عدم رعایت آئین نامه مربوط به امور خوابگاهها و موارد ابلاغی از سوی مدیریت خوابگاه و یا هر موضوعی که بر خلاف شأن و شئونات دانشجویی باشد، مدیریت خوابگاه می تواند از ورود اینجانب به خوابگاه ممانعت بعمل آورده و جهت پیگیری بعدی مراتب را به کمیته انضباطی و دیگر مراجع ذیربط منعکس نماید.

 

 

 

                                                                                                                                 امضاء متعهد

 

 

 

برادر : ...................................... به خوابگاه : ................................ واحد : ........................... به سرپرستی

آقای ......................................... معرفی گردید.

 

                                                                                                                  امضاء مسئول امور خوابگاهها


 


 

 

 

فرم درخواست خوابگاهها ـ مجردی یا متأهلی

 

 

مسئول محترم دایره خدمات رفاهی دانشجویی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

 

با سلام و تحیات؛

اینجانب دارنده مشخصات زیر با اطلاع و قبول کلیه ضواب و مقررات مربوط به خوابگاه گروهی تقاضای یک واحد خوابگاهی را دارم، خواهشمند است مساعدت فرمایید.

الف) مشخصات فردی :

نام و نام خانوادگی ................... نام پدر ............. شماره ملی ............................ تاریخ تولد ........... 
     شماره دانشجویی ............... وضعیت تأهل ...........

 

ب ) وضعیت آموزشی :

دانشکده ................... رشته تحصیلی .......................... گرایش ..................... مقطع ......................

سراسری بورس           سراسری غیر بورس             داخلی          روزانه            شبانه         

     سال ورود به دانشگاه ...................          تعداد کل واحد اخذ شده            تعداد واحد گذرانده      

     تعداد واحد افتاده          تعداد ترمهای مشروطی

 

ج) وضعیت ایثارگری :

فرزند شهید         فرزند جاویدالاثر            فرزند آزاده           فرزند جانباز              درصد جانبازی     

فرزند رزمنده           مدت حضور در جبهه به ماه            فرزند نظامی: سپاه         ارتش            ناجا    

برادر شهید       و سایر

 

د) سابقه عضویت در بسیج :

نوع عضویت :  عادی         فعال       عضو گردانهای عاشورا          سابقه عضویت به ماه       از .................... تا ..................

 

توضیحات :

اینجانب متعهد می شوم که کلیه اطلاعات مندرح در برگ درخواست را دقیقاً و با صداقت تکمیل نموده و مدارک لازم را در خصوص اثبات موارد فوق در صورت لزوم ارائه نمایم.

 

 

                                                                                                                           تاریخ و امضاء

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام) می باشد.