جمعه ٣١ فروردين ١٣٩٧
صفحه اصلي > سایر > بیشتر > آموزش >  گردش‌کار پایان‌نامه 
گردش‌کار پایان‌نامه
 

سير مراحل تصويب تا دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

- اخذ واحد پايان نامه

-تصويب پايان نامه

- زمان انجام پايان نامه

- مراحل دفاع از پايان نامه

روند اخذ، اجرا و سنوات تحصيلي پايان نامة دانشجويان كارشناسي ارشد بشرح زير مي باشد:

- اخذ واحد پايان نامه:

دانشجو بايد در انتهاي ترم دوم قبل از انتخاب واحد ترم سوم با توافق استاد راهنماي خود موضوع

پايان نامه را به تصويب كميته تحصيلات تكميلي گروه برساند و انتخاب واحد در ترم سوم منوط به

انتخاب و تصويب موضوع پايان نامه ميباشد.

-2 تصويب پايان نامه

- اخذ فرم پيشنهاد موضوع پايان نامه از تحصيلات تكميلي گروه و تكميل آن با هماهنگي استاد

راهنما.

-4 بررسي موضوع پايان نامه و سپس ارجاع فرم پيشنهاد پايان نامة تكميل شده به گروه آموزشي

مربوط جهت طرح در كميته تحصيلات تكميلي گروه.

- تهيه فرم پيشنهاد پايان نامه در پنج نسخه براي:

الف- دايرة تحصيلات تكميلي براي درج در پروندة آموزشي

ب استاد راهنما

ج استاد مشاور

د گروه آموزشي جهت درج در پروندة اطلاعات دانشجو

ه _ خود دانشجو

- زمان انجام پايان نامه

- دانشجو بعد از اخذ واحد پايان نامه بايد هرماه يك با ر از روند پيشرفت پايان نامة خود به گروه

آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده گزارش تحويل دهد . يك نمره از نمره پايان نامه مربوط به

انجام درست اين امر است.

راهنماي دورة كارشناسي ارشد

- حداكثر سنوات تحصيلي در حالت عادي دو سال و يا چهار ترم تحصيلي براي دانشجويان

كارشناسي ارشد مي باشد.

- براي دانشجوياني كه تا دو سال موفق به گذراندن كليه واحدها نشوند در صورت تأييد شوراي

تحصيلات تكميلي دانشگاه اين زمان حداكثر تا يك ترم ديگر قابل تمديد است.

- مراحل دفاع از پايان نامه

- اخذ تأييد كتبي از استاد راهنماي پايان نامه براي مسئول گروه آموزشي مبني بر اتمام كار پايان نامه و

آمادگي دفاع توسط دانشجو و اطلاع كتبي آن به دايره تحصيلات تكميلي دانشكده

- تحويل يك نسخه از پايان نامه براي بررسي رعايت نگارش به دفتر تحصيلات تكميلي گروه

- اخذ فرم آمادگي دفاع از پايان نامه از دايره تحصيلات تكميلي دانشكده و تكميل آن با هماهنگي

استاد راهنما، استاد مشاور و مسؤول گروه آموزشي

- هماهنگي با سالن كنفرانس

- تسليم دعوت نامه بهمراه يك نسخه از پايان نامه به هيأت داوران ( استاد راهنما استاد مشاور

ممتحن داخلي ممتحن خارجي ) حداقل ده روز قبل از زمان دفاع

- يك هفته قبل از زمان دفاع بايد اطلاعية زمان و مكان دفاع تهيه و در معرض ديد همگان قرار گيرد.

يا سيستم هاي مشابه و بهتر Power Point - ارائه دانشجو بايد حداقل با استفاده از نرم افزار

صورت گيرد.

- زمان ارائه مطالب توسط دانشجو 30 الي 40 دقيقه خواهد بود. عدم تنظيم وقت دانشجو باعث نمره

منفي خواهد شد.

پس از ارائه مطالب توسط دانشجو هيأت داوران و حاضران سئوالات خود را مطرح خواهند

كردكه دانشجو بايد پاسخگو باشد.

نمرة دانشجو توسط هيأت داوران تنظيم و بصورت محرمانه از طريق گروه مربوط به آموزش

ارسال خواهد شد.

- در صورت قبولي مشروط هيأت داوران، دانشجو بايستي ايرادات احتمالي پايان نامه خود را ظرف

مدت يكماه رفع نمايد و پايان نامة صحافي شده خود را در 7 نسخه به استاد راهنما، استاد يا اساتيد

مشاور، تحصيلات تكميلي گروه، كتابخانه دانشكده و كتابخانه دانشگاه (دو نسخه) تحويل نمايد.

- بعد از انجام مراحل بالا دانشجو مي تواند جهت تسويه حساب مراجعه نمايد

   دانلود فایل : GardesheKarePayannemeh.pdf           حجم فایل 54 KB
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام) می باشد.