يکشنبه ٠٣ تير ١٣٩٧
صفحه اصلي > سایر > بیشتر > آموزش > مراحل فراغت از تحصیل و صدور مدرک تحصیلی 
مراحل فراغت از تحصیل و صدور مدرک تحصیلی
 

- اتمام واحدهاي آموزشي و دفاع از پايان نامه

- تحويل پايان نامه صحافي شده به دانشكده مربوطه و تسويه حساب مالي و آموزشي با دانشكده.

پس از طي مراحل بالا و وصول پرونده آموزشي دانشجو به مديريت تحصيلات تكميلي دانشگاه، پرونده بررسي و در

صورت داشتن شرايط ذيل، مدرك تحصيلي صادرخواهد شد.

الف) شرايط و مدراك مورد نياز جهت صدور گواهينامه موقت.

-1 ارايه كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي دانشجويان غير بورس

-2 ارايه گواهي اشتغال به خدمت سربازي براي مشمولين خدمت.

-3 ارايه گواهي اشتغال به تحصيل در مقاطع بالاتر براي دانشجويان.

-4 اصل تأييد تحصيلي مدرك قبلي دانشجو.

-5 پرداخت هزينه تمبر.

-6 ارايه گواهي رزمندگان براي دانشجوياني كه از سهميه رزمندگان استفاده كرده و پذيرفته شدهاند.

-7 ارايه نامه ميزان بدهي وامهاي دريافتي از صندوق رفاه معاونت دانشجويي دانشگاه.

-8 ارايه نامه موافقت با ادامه تحصيل براي دانشجويان بورسيه.

-9 ارايه نامه تسويه حساب از مراجع و كتابخانههاي ساير دانشگاهها. (در صورتي كه دانشجو قبلاً نامه معرفي دريافت كرده باشد.)

-10 تحويل اصل كارت دانشجويي.

ب) شرايط و مدارك لازم جهت صدور دانشنامه و ريزنمرات تأييد شده:

-1 ارايه نامه تسويه حساب با صندوق رفاه دانشجويان در صورت داشتن بدهي.

-2 اصل و كپي دانشنامه مقطع قبلي. (اصل پس از تطبيق عودت داده ميشود)

-3 ارايه اصل و كپي كارت پايان خدمت يا معافيت دائم. (اصل پس از تطبيق عودت داده ميشود)

-4 اعاده اصل گواهينامه موقت دوره.

-5 پرداخت هزينه تمبر.

-6 ارايه نامه اتمام تعهد تحصيلي براي دانشجويان بورسيه.

تذكرات:

-1 تاريخ دقيق فراغت از تحصيل دانشجو، روز دفاع از پاياننامه ميباشد.

-2 مدارك تحصيلي صرفاً به شخص فارغالتحصيل و يا به معرف وي در صورت داشتن وكالت محضري قابل تحويل ميباشد.

-3 گواهينامه موقت دانشجويان بورسيه صرفاً به سازمان بورس كننده ارسال ميگردد.

 

   دانلود فایل : FraghatAzTahsil.pdf           حجم فایل 42 KB
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام) می باشد.