برای ثبت نام و تکمیل ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1398 دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام) با مشخصات زیر وارد سامانه شوید:

تذکر1:  پس از ورود به سامانه فرم ثبت نام را تکمیل نموده و در انتهای صفحه دکمه ارسال فرم را کلیک کنید بدین ترتیب اطلاعات شما در سامانه ثبت شده و به شما یک کد رگیری ارائه می گردد. کد رهگیری ارائه شده را در روز مصاحبه همراه داشته باشید.

تذکر2: چنانچه پس از اولین ورود با شماره پرونده و کد ملی خود پیش از آنکه فرم را ارسال نمایید با عبارت "حداکثر دفعات ارسال فرم استفاده شده است"مواجه شدید می بایست یکبار داده های مرورگر خود را پاک نمایید.

صفحه ورود به سامانه