چاپ خبر Print

مسابقه کتابخوانی آخرین سفیر آسمانی


  موضوعات مرتبط: محصولات دانشی مدیریت اسلامی و جهادی

همه‌ساله نیمۀ شعبان، یادآور حضور موفور السرور آن حجت غایب از نظر است که دل‌های شیفتگان را با برگزاری جشن‌هایی خالصانه متمایل به خود می‌سازد. امسال اما نیمۀ شعبان، شرایط خاصی دارد و شیوع ویروس منحوص کرونا، برگزاری این جشن‌ها را محدود ساخته است. به این بهانه، در نظر گرفتیم مسابقه‌ی مجازی کتابخانی برگزار کنیم و به نیت سلامتی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، و به 313 نفر از کسانی که به طور کامل به این پرسش‌های چهار گزینه‌ای پاسخ دهند، به قید قرعه جوایز ارزشمندی به رسم یادبود اعطا نماییم.
لازم به ذکر است سؤال‌های این مسابقه متخذ از کتاب ارزشمند «آخرین سفیر آسمانی» تالیف دکتر سید ابوالحسن سادات اخوی است و فایل الکترونیک این کتاب، به پیوست تقدیم شما خوبان، علاقه‌مندان و منتظران بی‌قرار آن حضرت می گردد.
از کلیه علاقه مندان دعوت می شود تا پس از مطالعه کتاب فوق، به سایت mgt.ihu.ac.ir مراجعه نموده و حداکثر تا تاریخ 15 فروردین 1400 پاسخنامه الکترونیک این مسابقه را تکمیل و ارسال نمایند.

"دانلود متن کامل کتاب آخرین سفیر آسمانی"

" فیلم معرفی کتاب آخرین سفیر آسمانی"

"دانلود فایل سوالات مسابقه کتابخوانی آخرین سفیر آسمانی"

"لینک پاسخنامه الکترونیک مسابقه کتابخوانی"

 


پرسش‌های مسابقه کتابخوانی آخرین سفیر آسمانی


1. در باب رزق و روزی‌دهنده، شرط عقل است که:
الف) روزی‌دهندۀ خود را بشناسیم.            ب) تا زمانی که سر سفرۀ او هستیم، او را معصیت نکنیم.
ج) روزی، روزی‌دهنده و طرز استفاده را بشناسیم.    د) الف و ب صحیح است.
2. معنای «الحجه البالغه» چیست؟
الف) دلیل کامل        ب) دلیل رسا        ج) دلیل رسا و تمام و قابل فهم    د) دلیل آخر
3. خدا به کسی ستم نمی‌‌کند؛ زیرا:
الف) او نیازی به ستم‌کردن بر کسی ندارد.        ب) عقده‌ای ندارد تا با ظلم‌کردن آن عقده را بگشاید.
ج) کینه‌ای با کسی ندارد.                د) همۀ موارد صحیح است.
4. شرط اول ارتباط با خدا چیست؟
الف) وجود فرستادگانی به زبان مردمان تا برای مردم کلام الهی را بیان نمایند.
ب) اقامۀ نماز با توجه به مفاهیم بلند آن        ج) توجه به فرامین و دستورهای الهی برای انسان‌ها
د) همۀ موارد صحیح است.
5. آیا قرآن کریم به‌تنهایی رافع اختلاف بین ادیان و فرقه‌ها است؟
الف) بله، قرآن کریم کتاب کامل آسمانی است و به‌تنهایی رافع اختلاف است.
ب) خیر، زیرا همۀ فرقه‌های اسلامی خود را پیرو همین قرآن می‌پندارند و به آن استناد و استدلال می‌کنند.
ج) خیر، باید علاوه بر قرآن، کسی باشد که حکم الله را مطابق واقع و مرضیّ الهی برای مردم بیان نمایند.
د) ب و ج صحیح است.
6. بند ارتباط ما با خدا در هر زمان کدام است؟
الف) حجت خدا در آن زمان        ب) عقل انسان       
ج) فطرت انسان            د) همۀ موارد صحیح است.
7. منظور از صراط مستقیم در قرآن کریم، بر اساس روایات چیست؟
الف) راه درست و راست            ب) امیر مؤمنان علیه السلام و فرزندان معصوم او
ج) راه استوار و بدون کژی            د) رسیدن به رضوان الهی
8. آیا در هر زمان هشداردهنده‌ای معصوم باید از جانب خدا وجود داشته باشد؟
الف) بله، زیرا اگر هشداردهنده‌ برای لحظه‌ای از خدا پروا کند و تابع هوی و هوس شود، نمی‌تواند مردم را به سوی خدا راهنمایی کند.
ب) بله، زیرا همواره بشارت با انذار همراه است.          
ج) خیر، عقل هر آدمی برای او هشداردهنده است.
د) خیر، فطرت هر انسانی، نقش هشداردهندگی دارد.
9. وصایای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمۀ هدی علیهم السلام در قرآن کریم به چه چیزی شبیه شده‌اند؟
الف) به خورشید و ماه        ب) به ماه و ستاره
ج) به علامات و اعلام        د) به چراغ راهنما
10. شرط هدایت یافتن با نور امام چیست؟
الف) دیدن امام به چشم سر است.            ب) حرکت در مسیر نور امام است.
ج) توجه به چراغ راهنمای امام است.            د) باید از امام زمان با زبان ساده هدایت بخواهیم.
11. منظور از «وصلنا لهم القول» در قرآن کریم چیست؟
الف) پیوستگی سلسلۀ امامت و خالی نماندن زمین از امام در هیچ زمانی است.    ب) صلۀ رحم و قول محکم است.
ج) گفتار به هم پیوسته که درست باشد.        د) ب و ج صحیح است.
12. با توجه به آیۀ «بالوالدین احسانا»، امروز امام زمان علیه السلام چه نقشی را برای ما دارند؟
الف) احسان‌گر بزرگ و پدرانه            ب) پدر مهربان و سرپرست مسلمانان
ج) هدایت‌گر و راهنما                د) چراغ راهنمای همیشه فروزان
13. غیبت امام زمان علیه السلام به چه معنا است؟
الف) عدم حضور        ب) غایب بودن        ج) عدم ظهور        د) الف و ب صحیح است.
14. در روایات، غیبت امام زمان علیه السلام به کدام معنا آمده است؟
الف) ناشناس در میان مردم زندگی می‌کند.            ب) مردم از دیدن او نابینا می‌شوند.
ج) عدم حضور او در میان مردم                د) الف و ب صحیح است.
15.حضرت علی(ع) در پاسخ این سوال که آیا خدا را به واسطه محمد(ص) شناختی یا محمد(ص) را به واسطه خدا چه فرمود ؟
الف ) خدا را به واسطه محمد                                ب) محمد را به واسطه خدا
ج) هردو را با هم شناختم                                     د) هر کدام شناخت مستقلی دارند
16 .همه مملوک او هستیم پس به حکم ......نباید در ملک او بی اذن او تصرف کنیم .
الف ) شرع                                               ب) عقل
ج) عرف                                                   د) قانون
17 .در دعای عدیله واسطه رزق در زمان ما چه کسی معرفی شده است ؟
الف ) ملائکه                                              ب ) اعمال خوب
ج ) امام زمان                                                   د) پیامبر اکرم(ص)
18 . اگر خداوند مالک ملک وجود است چه کسانی سفیران اوبه سوی مردم محسوب میشوند؟
الف ) جبرئیل                                         ب) همه فرشتگان
ج) کتب آسمانی                                      د) پیامبران الهی
19 .امام حسن عسکری(ع) فرمودند اگر پیامبر و امامان نبودند مردم چگونه بودند؟
الف ) در حیرت می ماندند                                 ب) دیر هدایت میشدند
ج) به جان هم می افتادند                                 د ) به عذاب جهنم دوچار میشدند
20 .قرآن هدف خلقت را چه چیزی معرفی میکند؟
الف ) علم                                                 ب) معرفت خدا
ج) سعادت                                                    د) آسایش
21.در کدام حدیث امام زمان(عج) کامل کننده رشته امامت معرفی شده است؟
الف) حدیث معراج                                     ب) حدیث غدیر
ج) حدیث لوح فاطمه                                       د) حدیث منزلت
22.امروز هشدار دهنده مردم از عذاب الهی چه کسی است ؟
الف ) قران                                                ب) فقهاء
ج) مومنین                                                        د) امام زمان
23. منظور از چشم خدا در جمله  السلام علیک یا عین الله فی خلقه کیست ؟
الف )امام زمان(عج)                                        ب) امیر المومنین(ع)
ج) پیامبر اکرم(ص)                                          د) فرشته اعمال
24.پیامبر اکرم(ص) چه کسی را رافع اختلاف امت معرفی کرد ؟
الف ) قرآن کریم                                               ب) امیر المومنین(ع)
ج) حضرت زهرا(س)                                           د) ائمه اثنی عشر
25.خواندن کدام زیارت نامه به فرموده امام باقر(ع) پیچیده درنور به محضر امام عصر میرسد ؟
الف ) زیارت عاشورا                                       ب) زیارت آل یاسین
ج) زیارت امین الله                                            د) زیارت رجبیه
26.یکی از صفات ائمه فصل الخطاب بودن است امام رضا(ع) این صفت راچگونه معرفی میکند؟
الف ) قاضی بودن                                     ب) حکومت داشتن
ج) دستور دادن                                         د) دانستن تمام زبانها
27.شریعه در لغت به چه معنی است؟
الف) راه رسیدن به آب                                ب) دین
ج)مذهب                                                د) روش زندگی
28 . مهم ترین نکته در مورد نعمتهای خداوند کدام مورد است ؟
الف ) اصل وجود نعمت                                  ب) منعم
ج) شمارش نعمتها                                        د) کیفیت نعمتها
29 . چرا ما نمیتوانیم چگونگی تشکر از خداوند را با عقل خود بیابیم ؟
الف ) زیرا عقل ما ناقص است                         ب) زیرا نعمتهای خداوند زیاد است
ج) زیرا منعم ما با دیگر نیکوکاران شباهتی ندارد              د) همه موارد
30 .اخرین حجت بالغه خداوند کیست؟
الف ) پیامبر اکرم(ص)                                       ب) امیر المومنین(ع)
ج) حضرت زهرا(س)                                          د) امام زمان(عج)
31.به فرموده پیامبر اکرم(ص) چه کسی به مرگ جاهلی از دنیا میرود ؟
الف ) کسی که بدون امام بمیرد                       ب) کسی که بدون ایمان بمیرد
ج) کسی که بدون اعمال خوب بمیرد                 د) همه موارد
32.در داستان هشام از یاران امام صادق(ص)، امام به کدام یک از اعضاء بدن تشبیه شده است؟
الف ) مغز                                    ب) قلب
ج ) چشم                                      د) زبان
33. در حدیث قدسی ولایت امیر المومنین(ع) به چه چیزی تشبیه شده است ؟
الف) چشمه آب                          ب) قله کوه
ج) پناه گاه                                   د ) نور
34. وظیفه تزکیه مردم اکنون بر عهده کیست؟
الف ) خود آنها                            ب) خداوند
ج) پیامبر اکرم(ص)                                     د) امام زمان(عج)
35.مبین و مفسر کتاب خدا کیست؟
الف ) امام معصوم                       ب) خود قرآن
ج) اهل تفسیر در هر زمان                  د) دانشمندان
36 .سنت الهی این است که زندگی برروی زمین با .......پایان یابد.
الف) ظلم                                     ب) حجت خدا
ج) عذاب الهی                              د)نعمتهای خدا
37 .امام صادق(ع) یکی از عوامل عدم اجابت دعا را چه چیزی معرفی میکند؟
الف ) عدم اخلاص                         ب) ناامیدی از خدا
ج) نشناختن خدا                              د) عجله در اجابت
38 .فاروق به چه معنی است ؟
الف) یکی از القاب خلفا است                             ب ) از القاب حضرت علی است
ج ) در مورد قران به کار میرود                              د ) به معنی جدا کننده است
39. امام در لغت به چه معنی است ؟
الف) مقتدا                                              ب) ولی
ج) با عظمت                                            د) رحمت
40. در زیارت امام زمان(عج) علت قبولی اعمال چه چیزی معرفی شده است؟
الف ) تقوا                                            ب) قبول ولایت امام
ج) قبول اسلام                                     د)  رعایت حدود الهی


موفـق و سربلنـد باشید."لینک پاسخنامه الکترونیک مسابقه کتابخوانی"


پنج شنبه ٢٨ اسفند ١٣٩٩ - ١٠:٠٩ / شماره خبر: ١٨٧١ / تعداد نمایش خبر: 5365
پنج شنبه ٢٨ اسفند ١٣٩٩ - ١٠:٠٩ / Code: ١٨٧١ / Number: 5365
کاربر مهمان
1400/01/24 15:54
0
1
با سلام سایه ی مقام معظم رهبری مستدام باد با قبولی طاعات و عبادات لطفا جواب قرعه کشی مسابقه کتاب آخرین سفیر آسمانی کی اعلام خواهد شد با تشکر
کاربر مهمان
1400/01/17 22:8
0
1
با سلام بنده و خانواده ام در مسابقه شرکت نمودیم. چگونه بفهمیم که در لیست برگزیدگان مسابقه قرار داریم یا خیر؟ متشکرم - ابراهیم خلیلی
کاربر مهمان
1400/01/15 18:26
0
1
با عرض سلام لطفا با توجه به تعطیلات و مسافرت و عدم دسترسی به سایت لطفا تمدید فرمایید
کاربر مهمان
1400/01/15 13:13
0
0
سلام وقتتون بخیر. اگر ** اول سوالات** رو ببینیم و بعد بریم سراغ کتاب و جواب هارو پیدا کنیم ، از نظر شرعی اشگال داره؟
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید: