دانشگاه جامع امام حسین<sup>(ع)</sup>
 

* دانشکده و پژوهشکده علوم اجتماعی و فرهنگی

- این دانشکده و پژوهشکده دارای 5 مرکز علم و فناوری و 25 گروه آموزشی و پژوهشی می باشد.

- کمیته های علمی این دانشکده و پژوهشکده در حوزه های علوم فرهنگی و اجتماعی- مدیریت بحران، عملیات روانی و جنگ نرم، مدیریت فرهنگی، ارتباطات و رسانه، تعلیم و تربیت فعالیت می‌نماید.

- رشته های کارشناسی ارشد:

               مدیریت بحران

- نشریات:

                  فصلنامه های علمی- پژوهشی:

                                              تعلیم و تربیت اسلامی

                                              زنان و خانواده

                                              روانشناسی نظامی

                  فصلنامه های علمی- تخصصی:

                                              مدیریت بحران

                                              رصد جنگ نرم

                                             مطالعات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.

 

*****************************

 

  * دانشکده و پژوهشکده مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی

- این دانشکده و پژوهشکده دارای 6 مرکز علم و فناوری و 35 گروه آموزشی و پژوهشی می باشد.

- کمیته های علمی این دانشکده و پژوهشکده در حوزه های علوم مدیریت- تفکر راهبردی، مدیریت دانش و پژوهش، طرح‌ریزی و تحول نهادی، معماری سازمانی، سرمایه انسانی، رفتار و فرهنگ نهادی، اشراف و مدیریت عملکرد، برنامه‌ریزی راهبردی و اقتصاد مقاومتی، بودجه و مالی فعالیت می‌نماید.

- رشته دکتری: مدیریت صنعتی (گرایش مدیریت سیستم ها).

- رشته کارشناسی ارشد:

                                              آماد

- نشریات:

                     فصلنامه های علمی- پژوهشی:

                                              مدیریت اسلامی

                                              پژوهشهای مدیریت منابع انسانی.

                    فصلنامه علمی-تخصصی:

                                              مدیریت راهبردی دانش سازمانی

 

*****************************

* پژوهشکده مطالعات بین‌الملل

- این دانشکده و پژوهشکده دارای 4 مرکز علم و فناوری و 20 گروه آموزشی و پژوهشی می باشد.

- رشته دکتری: مطالعات منطقه‌ای

- رشته کارشناسی ارشد:

                                              مدیریت امور دفاعی (گرایش عملیات ویژه).

*****************************

 

* دانشکده فرماندهی و مدیریت ولایت

- این دانشکده دارای یک مرکز علم و فناوری و 12 گروه آموزشی و پژوهشی می باشد.

- کمیته های علمی این دانشکده به منظور تربیت تخصصی فرماندهان و مدیران در صحنه های زمینی، هوایی، دریایی و عرصه مقاومت مردمی فعالیت می‎نماید.

- رشته های کارشناسی ارشد:

                                    مدیریت امور دفاعی(گرایش های هوایی، زمینی، دریایی،گرایش پشتیبانی خدمات رزم، مقاومت مردمی)

- نشریه:

                علمی- ترویجی مدیریت و پژوهش های دفاعی

 

 *****************************

 

* پژوهشکده علوم دفاعی و امنیتی

- این پژوهشکده دارای 4 مرکز علم و فناوری و 20 گروه آموزشی و پژوهشی می باشد.

 

- رشته کارشناسی ارشد:

                                              مطالعات دفاعی استراتژیک

- نشریات:

                    فصلنامه علمی- پژوهشی سیاست دفاعی؛

                    فصلنامه علمی- تخصصی جامع دفاع مقدس

 

*****************************

* دانشکده و پژوهشکده امام هادی(ع)

- این دانشکده و پژوهشکده دارای یک مرکز علم و فناوری و 6  گروه آموزشی و پژوهشی می باشد.

 

- رشته های کارشناسی ارشد:

                    علوم حفاظتی و امنیتی،

                    پدافندغیرعامل(گرایش امنیت ملی)

- نشریه:

                    فصلنامه علمی- پژوهشی حفاظتی و امنیتی.

 

*****************************

* دانشکده و پژوهشکده پیامبر اعظم (ص)

- این دانشکده و پژوهشکده دارای 6 مرکز علم و فناوری و 30 گروه آموزشی و پژوهشی می باشد.

- رشته های کارشناسی ارشد:

                     جغرافیا و دفاع مقدس

                    جغرافیای نظامی

                    اطلاعات استراتژیک

                    سنجش از دور سیستم اطلاعات جغرافیایی (گرایش مطالعات دفاعی).

 

- نشریات:

                     فصلنامه علمی- پژوهشی آفاق امنیت،

                     فصلنامه علمی- تخصصی جغرافیای نظامی

 

*****************************

 

* دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی

- این دانشکده و پژوهشکده دارای 6  مرکز علم و فناوری و 30  گروه آموزشی و پژوهشی می باشد.

- کمیته های علمی این دانشکده و پژوهشکده در حوزه های مهندسی هوافضا، مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع، مهندسی شیمی و فناوری های نوین کاربردی فعالیت می نماید.

- رشته های دکتری: مهندسی مکانیک(گرایش طراحی کاربردی)، مهندسی صنایع

- رشته های کارشناسی ارشد:

                    مهندسی صنایع(گرایش های مهندسی لجستیک و زنجیره تأمین/ سیستم کلان)،

                    مهندسی مکانیک(گرایش های تبدیل انرژی/ طراحی کاربردی)،

                    شیمی(گرایش پیشرانه)،

                    مهندسی شیمی(گرایش طراحی فرآیندها)،

                    هوافضا(گرایش های آیرودینامیک/ سازه های هوایی).

 

- نشریات:

                    فصلنامه علمی- پژوهشی: مکانیک هوافضا،

                    دوفصلنامه علمی- پژوهشی: مکانیک سیالات و آیرودینامیک

 

*****************************

 * دانشکده و پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات

- این دانشکده و پژوهشکده دارای 6  مرکز علم و فناوری و 25 گروه آموزشی و پژوهشی می باشد.

- کمیته های علمی این دانشکده و پژوهشکده در حوزه های علوم و مهندسی برق، مهندسی رایانه و فناوری سامانه های الکترونیکی، مهندسی فرماندهی و کنترل، مهندسی ارتباطات داده، مهندسی سونار و هواپایه و مهندسی نرم‌افزارهای پایه و کاربردی، امنیت و رمز فعالیت می‌نماید.

 

- رشته های کارشناسی ارشد:

                    مهندسی برق گرایش های مدارهای مجتمع الکترونیک

                    افزارهای میکرو و نانوالکترونیک

                    سیستم های قدرت/ الکترونیک قدرت و ماشین های الکترونیکی

                    مخابرات میدان و موج

                    مخابرات سیستم

                    مخابرات امن و رمزنگاری، مهندسی کامپیوتر با گرایش های نرم‌افزار

                    رایانش امن

                    شبکه های کامیپوتری.

- نشریه:

                فصلنامه علمی- پژوهشی رادار، فصلنامه علمی- تخصصی مرآت.

 

*****************************

 

* پژوهشکده مهندسی ایمنی و پدافند غیرعامل

- این پژوهشکده دارای 5 مرکز علم و فناوری و 15 گروه آموزشی و پژوهشی می باشد.

- کمیته های علمی این دانشکده و پژوهشکده در حوزه های مهندسی عمران، پدافندغیرعامل و ایمنی و هماهنگی و هم راستاسازی علوم و فناوری های نوین فعالیت می نماید.

- رشته های کارشناسی ارشد:

                    پدافند غیرعامل گرایش های (طراحی/ سازه های دفاعی/ آقا CCD)،

                    مهندسی عمران (گرایش سازه).

- نشریات:

                    فصلنامه علمی- ترویجی (پدافند غیرعامل)

 

*****************************

«دانشكده و پژوهشکده علوم پایه»

 

این دانشکده و پژوهشکده دارای 7 مرکز علم و فناوری) متشکل از گروه آموزشی و مرکز تحقیقاتی( است که در حوزه‏‌های فیزیک هسته‌ای، اپتیک و لیزر، زیست‏‌شناسی، شیمی، ریاضی، جنگ نوین و فلسفه علم فعالیت می‌‏نمایند.
- امكانات آموزشي و پژوهشي دانشكده عبارتند از: 26 آزمايشگاه آموزشي و تحقیقاتی دارای تجهیزات و دستگاههای خاص و منحصر به فرد، 2 سالن جلسات دفاعیه و سمینار مجهز به وسایل کمک آموزشی و دارای سایت کامپیوتری و محاسباتی پیشرفته.رشته‏‌های تحصیلی مقطع دکتری:
•    فیزیک هسته‌‏ای
•    اپتیک و لیزر
•    شیمی (گرایش شیمی آلی/ شیمی تجزیه)
•    ریززیست‌‏فناوری (نانوبیوتکنولوژی)

 

رشته‏‌های مقطع کارشناسی ارشد:
•    فیزیک (گرایش هسته‏‌ای/ اپتیک و لیزر)،
•    شیمی(گرایش شیمی آلی/ شیمی تجزیه/ شیمی معدنی/ شیمی‏‌فیزیک)،
•    نانوشیمی
•    زیست‌‏شناسی (گرایش سلولی و مولکولی)،
•    پدافند زیستی،
•    ریاضی کاربردی (گرایش کد و رمز/ آنالیز عددی/ بهینه‏‌سازی)
•    پدافند جنگ نوین (گرایش‏‌های کشف و سنجش/رفع آلودگی/ حفاظت و ایمنی)،


نشریات:

       فصلنامه علمی- پژوهشی: علوم و فناوری‏‌های پدافند نوین

 

*****************************

* پژوهشکده سایبر الکترونیک

- این دانشکده و پژوهشکده دارای 5 مرکز علم و فناوری و 25 گروه آموزشی و پژوهشی می باشد.

- رشته‌های دکتری:

                    مهندسی برق جنگ الکترونیک (گرایش های مخابراتی/ راداری/ الکترومغناطیس)

- رشته های کارشناسی ارشد:

                    مهندسی برق(گرایش جنگ الکترونیک)،

 

- نشریات:

                    فصلنامه های علمی- پژوهشی: پدافند الکترونیکی و سایبری

                    الکترومغناطیس کاربردی فصلنامه علمی- تخصصی رعد.

 

*****************************

* پژوهشگاه امام سجاد(ع)

- این پژوهشگاه با استفاده از اساتید پیشکسوت و نخبگان جوان دانشگاه امام حسین(ع) و بهره‌گیری از ظرفیت مراکز علمی کشور به انجام امور پژوهشی، آموزشی و خدمات مشاوره علمی در سطح سپاه، ملی و فراملی مشغول فعالیت است.

دانشکده‌ و پژوهشکده‌ها

دانشکده فنی و مهندسی
دانشکده علوم پایه
دانشکده برق و الکترونیک
دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی
دانشکده فرماندهی و مدیریت ولایت
دانشکده پیامبر اعظم(صلی الله)
دانشکده امام هادی(علیه السلام)
دانشکده کامپیوتر و قدرت سایبری
پژوهشگاه امام سجاد(علیه السلام)
دانشکده پدافند‌غیر‌عامل
پژوهشکده علوم دفاعی و امنیتی
مرکز رشد واحدهای دانش بنیان
مرکز آب، انرژی و محیط زیست
© تمام حقوق متعلق به دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)می باشد.