سه شنبه ٣٠ شهريور ١٤٠٠

انتشارات

 

در نیمسال اول 97 بیش از 50 عنوان کتاب در انتشارات دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام به چاپ رسید که برخی از عناوین کتابها به شرح زیر است:

کتابهای کاربردی:

1.      نگهداری و تعمیرات جنگ افزارهای سبک

2.      نگهداری و تعمیرات راکت انداز 73میلی-متری

3.      نگهداری و تعمیرات موشک انداز ضد زره کنکورس

4.      نگهداری و تعمیرات موشک انداز کورنت

5.      نگهداری و تعمیرات موشک انداز تاو

6.      بازرسی کیفیت در نگهداری و تعمیرات

7.      پشتیبانی تغذیه

8.      جهت یابی و نقشه خوانی

9.      سیستم های کاربردی خرید

تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)می باشد.

Real Time Web Analytics