دانشگاه جامع امام حسین<sup>(ع)</sup>
 

 

* پژوهشکده مطالعات بین‌الملل

- این دانشکده و پژوهشکده دارای 4 مرکز علم و فناوری و 20 گروه آموزشی و پژوهشی می باشد.

- رشته دکتری: مطالعات منطقه‌ای

- رشته کارشناسی ارشد: مدیریت امور دفاعی (گرایش عملیات ویژه).

*****************************

* دانشکده فرماندهی و مدیریت ولایت

- این دانشکده دارای یک مرکز علم و فناوری و 12 گروه آموزشی و پژوهشی می باشد.

- کمیته های علمی این دانشکده به منظور تربیت تخصصی فرماندهان و مدیران در صحنه های زمینی، هوایی، دریایی و عرصه مقاومت مردمی فعالیت می‎نماید.

- رشته های کارشناسی ارشد: مدیریت امور دفاعی(گرایش های هوایی، زمینی، دریایی، گرایش پشتیبانی خدمات رزم، مقاومت مردمی)

- نشریه: علمی- ترویجی مدیریت و پژوهش های دفاعی

 *****************************

* پژوهشکده علوم دفاعی و امنیتی

- این پژوهشکده دارای 4 مرکز علم و فناوری و 20 گروه آموزشی و پژوهشی می باشد.

- رشته کارشناسی ارشد: مطالعات دفاعی استراتژیک

- نشریات: فصلنامه علمی- پژوهشی سیاست دفاعی؛ فصلنامه علمی- تخصصی جامع دفاع مقدس

*****************************

* دانشکده و پژوهشکده امام هادی(ع)

- این دانشکده و پژوهشکده دارای یک مرکز علم و فناوری و 6  گروه آموزشی و پژوهشی می باشد.

- رشته های کارشناسی ارشد: علوم حفاظتی و امنیتی، پدافندغیرعامل(گرایش امنیت ملی)

- نشریه: فصلنامه علمی- پژوهشی حفاظتی و امنیتی.

*****************************

* پژوهشکده مهندسی ایمنی و پدافند غیرعامل

- این پژوهشکده دارای 5 مرکز علم و فناوری و 15 گروه آموزشی و پژوهشی می باشد.

- کمیته های علمی این دانشکده و پژوهشکده در حوزه های مهندسی عمران، پدافندغیرعامل و ایمنی و هماهنگی و هم راستاسازی علوم و فناوری های نوین فعالیت می نماید.

- رشته های کارشناسی ارشد: پدافند غیرعامل گرایش های (طراحی/ سازه های دفاعی/ آقا CCD)، مهندسی عمران (گرایش سازه).

- نشریات: فصلنامه علمی- ترویجی (پدافند غیرعامل)

*****************************

* دانشکده و پژوهشکده پیامبر اعظم(ص)

- این دانشکده و پژوهشکده دارای 6 مرکز علم و فناوری و 30 گروه آموزشی و پژوهشی می باشد.

- رشته های کارشناسی ارشد: جغرافیا و دفاع مقدس/ جغرافیای نظامی/ اطلاعات استراتژیک/ سنجش از دور سیستم اطلاعات جغرافیایی (گرایش مطالعات دفاعی).

- نشریات: فصلنامه علمی- پژوهشی آفاق امنیت، فصلنامه علمی- تخصصی جغرافیای نظامی

*****************************

 

 

دانشکده‌ و پژوهشکده‌ها

دانشکده فنی و مهندسی
دانشکده علوم پایه
دانشکده برق و الکترونیک
دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی
دانشکده فرماندهی و مدیریت ولایت
دانشکده پیامبر اعظم(صلی الله)
دانشکده امام هادی(علیه السلام)
دانشکده کامپیوتر و قدرت سایبری
پژوهشگاه امام سجاد(علیه السلام)
دانشکده پدافند‌غیر‌عامل
پژوهشکده علوم دفاعی و امنیتی
مرکز رشد واحدهای دانش بنیان
مرکز آب، انرژی و محیط زیست
© تمام حقوق متعلق به دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)می باشد.