صفحه اصلي > تحصیل در دانشگاه 

تحصیل در دانشگاه

 

تـحـصیـل در دانـشـگـاه جامع امام حسین(علیه السلام)

 

جذب دانشجو در دانشگاه جامع امام حسین(ع) به صورت هدفمند انجام شده و همه دانشجویان براساس نظام مسائل انقلاب اسلامی و با تعریف موضوع رساله از ابتدا جذب می شوند.

Tikتحصیل در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته
Tikتحصیل در مقطع کارشناسی ارشد
Tikتحصیل در مقطع دکتری