صفحه اصلي > جشنواره شهید سلیمانی 

جشنواره شهید سلیمانی

 

جشنواره تحول و تعالی سرمایه انسانی  

«جایزه سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی»


مقام معظم رهبری: "امروز نیروهای مسلح به بهترین نیروی انسانی از لحاظ فکری، عملی، عزم و اراده احتیاج دارند تا بتوانند آسیب‌ناپذیری ملت را در مقابل دشمنی‌ها حفظ کنند."


مقدمه:

عصر حاضر، دورة تحولات و تغییرات شگرف در علوم و فناوری هاست. یکی ازالزامات سازمان ها در عبور موفق از دشواری های حاکم بر این دوران؛ برخورداری از کارکنان توانمندی است که با بهره گیری از خلاقیت و کنش گری دانش مدارانه، بتوانند در مسیرتعالی و رشد سازمان نقش مطلوبی ایفا کنند. اهمیت این موضوع به حدی است که از کارکنان به عنوان سرمایه انسانی سازمان نیز یاد می شود. طبعاً در این شرایط آنچه در کنار این مقوله اهمیت شایانی پیدا می کند، اعمال مدیریت مناسب بر سرمایه های انسانی سازمان است. این موضوع در سازمانهایی که در آن از مدیریت سرمایه های انسانی به عنوان یکی از ارکان کلیدی سازمان نام برده می ‏شود؛ از اهمیت والایی برخوردار است و قطعا اعمال مدیریت سرمایه انسانی مناسب، از الزامات رویارویی و مقابله خالاق و ابتکاری در مواجهه با تهدیدات خواهد بود. 

 این مهم جز از طریق بها دادن به نوآوری، خطرپذیری و ارزش قائل شدن برای هرگونه مجاهدت علمی و عملی کارکنان؛ امکان پذیر نخواهد بود. اهتمام به تجلیل مناسب از حمیّت سرمایه های انسانی و هرگونه تلاش مرتبط با این موضوع؛ بیش از آن که از منظر مادی مهم باشد، واجد ارزش معنوی بوده و می تواند به ایجاد دلگرمی در فعالان این حوزه مرتبط شود. از آنجا که ثمرات چنین ظرفیت آفرینی هایی نهایتاً به اثرگذاری بر روی کلیه کارکنان سازمان منجر خواهد شد؛ به نظر می‏رسد این جریان‎سازی بیش از هر حوزه  دیگر، بتواند به اعتلای سرمایه انسانی منجر گردد. 

یکی از الزامات کلیدی در مسیر پیش روی تحقق اهداف فوق، فراهم آوردن بستر و زیرساخت‌ مناسب برای تجلیل از الگوهای تحول و تعالی در حوزه سرمایه انسانی است. 

بر این اساس؛ معاونت نیروی انسانی در نظر دارد از طریق برگزاری جشنواره ای سالانه، از الگوهای سرآمد در تحول و تعالی سرمایه انسانی تجلیل کند؛ تا با استفاده از این ظرفیت بتواند جریان فرهنگی و ترویجی مناسبی در میان کارکنان این حوزه در عموم سازمان های زیرمجموعه ایجاد نموده و با جلب مشارکت همه سازمان‌های مزبور، ضمن افزایش انگیزش کارکنان برای تلاش بیشتر؛ این فعالیت ها را جهت دهی کرده و آن‌ها را با نیازهای اساسی و دارای اولویت‌ در موضوع سرمایه انسانی هماهنگ و هم راستا کند تا در نهایت این اقدام بتواند مدیریت نیروی انسانی را به‌ ابزاری کارآمد برای فرماندهی و مدیریت بدل نماید.

بر اساس آنچه بیان شد، برگزاری جشنواره تحول و تعالی سرمایه انسانی که به نام سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی مزین شده است؛ یکی از راهکارهای هدایت، هماهنگی و تشویق مساعی و تحقیقات علمی و مجاهدت های عملیاتی حوزه سرمایه انسانی و جهت‌دهی آن‌ها به‌سوی نیازهای اساسی و اولویت دار محسوب می‌شود. برگزاری این جشنواره می تواند فرصتی برای ایجاد تعامل میان اساتید، پژوهشگران، کارکنان و رده های ذیربط در سازمان‌های مختلف و به اشتراک گذاردن تجربیات آنان را فراهم ‌کند.

بدین منظور و برای تحقق اهداف تعیین شده، اولین دوره جشنواره تحول و تعالی سرمایه انسانی با همکاری کلیه سازمان‌ها توسط دانشگاه جامع امام حسین(ع) بعنوان مجری اولین جشنواره برگزار می‌شود. با توکل به خداوند متعال؛ دوره های بعدی جشنواره به صورت سالیانه و بر اساس مدل های تعالی سرمایه انسانی با همکاری سایر دانشگاه ها اجرا خواهد شد.


رسالت جشنواره

رسالت این جشنواره؛ توسعه فرهنگ شایستگی و جریان سازی تقدیر و تجلیل از افراد فعال و فعالیت های برتر حوزه سرمایه انسانی و ایجاد خط ترویجی در این خصوص می باشد.


اهداف جشنواره

1) شناسایی، انتخاب و تقدیر از فعالان برتر در حوزه سرمایه انسانی؛ 

2) قدرداني از فعالیت های ارزشمند شاغلان مدیریت نیروی انسانی و ارج گذاردن به فعالیت های علمی 

3) تسهیل ارتباطات و ایجاد امکان تبادل اطلاعات و اشاعه تجارب موفق میان بخش های ذیربط با سرمایه انسانی در عموم سازمان ها؛

4) نمایش توان علمی و تجربی سازمان‌ها در حوزه سرمایه انسانی؛

5) توسعه فرهنگ دانشی و پژوهشی و نهادینه‌سازی کاربست آن در سطح سرمایه انسانی؛

6) توجه به ایده پردازی و شناسایی راهکارهای نوآورانه به منظور حل مسائل و مشکلات مدیریت سرمایه انسانی؛

7) تقویت اعتماد و باور مدیران و فرماندهان نسبت به قابلیت های حوزه مدیریت منابع انسانی و ایجاد ظرفیت‌های انگیزشی و حمایتی برای اقبال به مجاهدت علمی این حوزه و ارتقاء شأن و جایگاه آن؛

8) ایجاد رقابت مثبت، سازنده و هدفمند؛ در رده های ذیربط موضوع سرمایه انسانی در سازمان‌ها، در جهت نیل به توانمندی اقتدارآفرین در این حوزه؛

9) الگوسازی مناسب در فعالیت های علمی حوزه سرمایه انسانی، به‌منظور ارتقای سطح بهره وری این فعالیت ها و هم راستاسازی بیشتر آنها با اولویت های سازمان ها؛

10) ترغیب کارکنان به انجام فعالیت های علمی و نوآوری، در راستای رفع نیاز و حل مسائل حوزه سرمایه انسانی.


قلمرو جشنواره

قلمرو موضوعی فعالیت این جشنواره ، شامل کلیه افراد (ایثارگران، مدیران سرمایه انسانی، اعضای وابسته، مدیران، کارکنان، پژوهشگران، اساتید، مربیان و دانشجویان) و فعّالیت های (پژوهش، کتاب، رساله و پایان‏نامه، نشریه، ایده، نظریه و تجربه) حوزه سرمایه انسانی است.


فرآیند داوری و انتخاب برگزیدگان 

انتخاب برگزیدگان از میان افراد و فعالیت های علمی برتر با رعایت ضوابط و ملاحظات زیر صورت می گیرد:

1- در هر حوزه یک نفر از هرکدام از سازمان ها انتخاب خواهد شد. 

2- هر یک از سازمان ها در هر حوزه، پنج نفر/ فعالیت را به دبیرخانه جشنواره معرفی می کنند. داوری و انتخاب نفرات برتر از میان این نفرات صورت خواهد گرفت.

تبصره) فرآیند داوری هر سازمان بر عهده معاونت نیروی انسانی همان سازمان است که از طریق کارگروه تشکیل شده در همان سازمان انجام خواهد گرفت و سایر ارکان جشنواره دخالتی در آن نخواهند داشت؛ با این حال توصیه می شود برای داوری سطح سازمان نیز، از معیارهای داوری مصوب کمیته علمی و شورای سیاست‏گذاری جشنواره استفاده شود. هر سازمان در بازه زمانی مقرر، فهرستی از پنج نفر برگزیده خود در هر حوزه به همراه گزارش برگزاری جشنواره، اعضای کارگروه سازمانی و گزارش جلسات آن، فرآیند داوری و شاخص های انتخاب برگزیدگان؛ به دبیرخانه جشنواره ارسال می کند.

3- امتیازدهی جهت انتخاب برترین های هر حوزه توسط کارگروه ارزیابی، بر اساس ضوابط و جداول امتیازدهی پیوست این شیوه نامه صورت می¬پذیرد.

4- هر یک از داوران عضو کارگروه ارزیابی، به صورت جداگانه نمره خود را برای هر فرد محاسبه می کنند. میانگین امتیازات مکتسبه، مبنای رتبه‏ بندی خواهد بود. 

5- اداره امور مربوط به انجام فرآیند داوری، بر اساس مصوبات کمیته علمی بر عهده دانشگاه جامع امام حسین(ع) به عنوان دبیرخانه جشنواره است که با تشکیل کارگروه ارزیابی، در مورد آن اقدام می کند. 

6- تصویب نهایی نتایج داوری (پیشنهاد داوران) با کمیته علمی خواهد بود.


فرایند اجرای جشنواره

1. شورای سیاست گذاری جشنواره در ابتدای سال تشکیل جلسه داده و بر اساس تجربیات و نظرات اعضا، شیوه¬نامه برگزاری جشنواره را بازنگري و به سازمان‌ها ابلاغ می‌نماید؛

2. هر یک از سازمان‌ها با توجه به مفاد این شیوه نامه، دستورالعمل سازمانی را تهیه و ابلاغ می‌نمایند؛

3. سازمان‌ها با برگزاری جشنواره درون‌سازمانی، برترین‌های خود را شناسایی و به دبیرخانه جشنواره معرفی می‌نمایند؛

4. سازمان‌ها با تکمیل کاربرگ های ارسالی دبیرخانه، برترین‌ها و مستندات لازم را به دبیرخانه دائمی جشنواره اعلام و ارسال می‌نماید؛

5. دبیرخانه فهرست برترین‌های سازمان‌ها را گردآوری و پس از بررسی کاربرگ‌ها و مستندات، پرونده معرفی شدگان هر حوزه را در اختیار اعضای کارگروه ارزیابی قرار داده و پس از انجام فرآیند داوری و جمع بندی گزارش ها، نتایج را در اختیار کمیته علمی قرار می¬دهد. 

6. کمیته علمی با حضور اعضا، مستندات مربوطه را بررسی و بعد از اعمال هرگونه اصلاح لازم در نتایج داوری، نتیجه را به شورای سیاست گذاری و دبیرخانه جشنواره اعلام می نماید. 

7. شورای سیاست گذاری، چگونگی برگزاری مراسم تقدیر از برترین‌ها را تعیین و به مجری جشنواره (دبیرخانه) اعلام می‌کند.

 

زمان بندی برگزاری جشنواره

زمان بندی برگزاری اولین دوره جشنواره به شرح زیر می باشد:  

فعالیت

زما­ن­بندی

انتشار فراخوان جشنواره

1399/12/20

مهلت ثبت نام در جشنواره

از زمان انتشار فراخوان تا 1400/03/27

داوری سازمان و ارسال مستندات و نفرات برتر به دبیرخانه جشنواره

حداکثر تا 1400/04/20

برگزاری جشنواره در سطح سازمان­ها

دهه اول مرداد 1400

تشکیل کارگروه­ ارزیابی و انجام فرآیند داوری

حداکثر تا 1400/06/31

برگزاری جشنواره

دهه آخر مهر 1400
(مقارن با ایام ولادت پیامبر اعظم(ص) و امام جعفر صادق(ع))