صفحه اصلي > معاونت پژوهش و فناوری 

معاونت پژوهش و فناوری

 

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه جامع امام حسین(ع) ماموریت سیاستگذاری، هدایت و راهبری کلان، تسهیل گری و نظارت بر کلیه امورات پژوهشی و فناورانه دانشگاه را برعهده دارد.

Tikدرباره معاونت پژوهش و فناوری
Tikمدیریت نشر و تبادل دانش
Tikمدیریت دانش و پژوهش
Tikمدیریت تحقیقات صنعتی
Tikمدیریت برنامه ریزی پژوهشی
Tikمدیریت امور پژوهشگران و کسر خدمت
Tikمرکز رشد واحدهای دانش بنیان