دانشگاه جامع امام حسین<sup>(ع)</sup>

مرکز علم و فناوری فرهنگی و اجتماعی

 


سلسله نشست‌های تخصصی فرهنگی و اجتماعی(جلسه بیست و دوم)
نشست تخصصی سیاست‌گذاری عفاف و حجاب در ایران؛ از نظریه تا عمل
 ١٤٠١/٠٥/٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری نشست تخصصی سیاستگذاری عفاف و حجاب در جمهوری اسلامی
برگزاری نشست تخصصی سیاستگذاری عفاف و حجاب در جمهوری اسلامی
 ١٤٠٠/١٢/٢٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
سلسله نشست‌های ایده‌پردازی میعاد
سلسله نشست‌های ایده‌پردازی میعاد
 ١٤٠٠/١٢/٠٨ - نظرات : ٠متن کامل >>