صفحه اصلي > معاونت تربیت و آموزش > دفتر استعداد درخشان 

دفتر استعداد درخشان

 

دفتر جذب و هدایت‌ استعدادهای درخشان


دفتر جذب و هدایت‌ استعدادهای درخشان به عنوان یکی از واحدهای زیر مجموعه معاونت تربیت و آموزش دانشگاه فعالیت می کند. این دفتر به منظور شناسایی، جذب، هدایت و پشتیبانی از دانشجویان استعداد درخشان راه اندازی شده است. مهمترین اهداف این دفتر عبارتند از:

1) برنامه ریزی جهت فراخوان وجذب بدون آزمون دانشجویان استعداد درخشان با همکاری مرکز آژمون و سنجش دانشگاه

2) راهنمایی دانشجویان و فارغ التحصیلان استعداد درخشان جهت استفاده از تسهیلات بنیاد ملّی نخبگان 

3) فراهم سازي موجبات پرورش استعدادهاي درخشان و نخبگان جهت كمك به پيشرفت علم و دانش كشور

4) توجه بيشتر به تفاوتهاي فردي در جهت شكوفايي استعدادهاي درخشان و فراهم ساختن امكان آموزش بيشتر براي آنها

5) ايجاد جاذبه براي استعدادهاي برتر جهت تحصيل در رشته هاي استراتژيك و مورد نياز كشور

6) ايجاد زمينه مساعد براي ارتقاي كيفيت آموزش و انجام پژوهشهاي بنيادي


در ادامه روند نمای مراحل پذیرش دانشجویان استعدادهای درخشان (بدون آزمون) ارائه شده است:

 

آیین نامه ها، تسهیلات و فرم های مربوط به دفتر استعدادهای درخشان 

ردیف موضوع لینک دریافت
10 فراخوان پذيرش بدون آزمون دوره دکتری تخصصی (PhD) دانشگاه جامع امام حسین(ع) برای سال تحصیلی 1402-1401
9 فراخوان پذيرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد دانشگاه جامع امام حسین(ع) برای سال تحصیلی 1402-1401
8 شیوه نامه بنیاد ملی نخبگان درخصوص "بهره مندی دانش آموختگان‌برتر دانشگاهی‌از‌تسهیالت‌دورة‌پسادکتری" (طرح شهید چمران)
7 اصلاحیه شیوه نامه بنیاد ملی نخبگان درخصوص "پشتیبانی از فعاليتهای علمی و فرهنگی دانشجويان مستعد تحصيلی کشور"
6 شیوه نامه بنیاد ملی نخبگان درخصوص "پشتیبانی از فعاليتهای علمی و فرهنگی دانشجويان مستعد تحصيلی کشور"
5 «آیین نامه تحصیل همزمان در دو رشته ویژه دانشجویان استعداد درخشان» وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به مورخ 1397/06/31
4  آیین‌نامه «پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره‌ تحصیلی کارشناسی ارشد» وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به شماره 300430 مورخ 1398/11/06
3 «اصلاحیه آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان در دوره تحصیلی دکتری»  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به شماره 237200/21 مورخ 1393/12/16
2  آیین‌نامه «پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره‌های تحصیلی دکتری تخصصی» وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به شماره 67272/21 مورخ 1393/04/18
1 سند راهبردی کشور در امور نخبگان - مصوّب شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 1391/7/11

آدرس دفتر استعدادهای درخشان: دانشگاه جامع امام حسین(ع)، موقعیت مرکزی، ساختمان تربیت و آموزش، طبقه دوم

تلفن مرکز سنجش دانشگاه: 74188200 و 74188198

ارتباط با دفتر استعداد درخشان دانشگاه: