صفحه اصلي > معاونت تربیت و آموزش > دفتر هیأت علمی 

دفتر هیأت علمی

 

دفتر هیأت علمی دانشگاه


دفتر هیأت علمی به عنوان یکی از مدیریت‌های زیر مجموعه معاونت تربیت و آموزشی دانشگاه فعالیت می نماید.

این دفتر از دو زیر دایره رشد و بالندگی و دایره هیئت ممیزه و جذب  تشکیل شده است و  تمامی امور مربوط به اعضای هیأت علمی را به شرح ذیل، بررسی و جهت اعمال به قسمت های مربوطه ارسال می‌‏نماید:

 • اعطای پایه سالیانه تمامی اعضای هیأت علمی (ترفیع)
 •   ثبت و به روزرسانی احکام اعضای هیأت علمی در سیستم گلستان و پرتال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 • بررسی امور تبدیل وضعیت از کارشناس به رسمی آزمایشی اعضای هیأت علمی
 • بررسی سوابق آموزشی و اجرایی افراد معرفی شده برای مدیریت گروه و معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ها
 • وارد کردن اطلاعات اعضای هیأت علمی جدید الورود در سیستم گلستان و بروز رسانی سیستم با توجه به آخرین تغییر وضعیت اعضای هیأت علمی (اعم از تبدیل وضعیت، مأموریت، فرصت مطالعاتی، تغییر پایه و مرخصی ها).
 • تدوین و بازنگری آیین‌نامه،ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های موجود
 • بررسی امور مربوط به اعضای هیأت علمی وابسته در دانشگاه
 • احتساب پایه های دوران پژوهشگری و کارشناسی در زمان تبدیل وضعیت از کارشناس به رسمی آزمایشی
 • اعطای پایه تشویقی اعضای هیأت علمی از ردیف های اجرائی، پژوهشی و ...
 • بررسی اعطاء پایه به اعضای هیأت علمی از بند"پ" ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه
 • بررسی امور مربوط به درخواست‌های هیئت ممیزه از اطلاعات عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی(پرونده تبدیل وضعیت و ارتقاء مرتبه)
 • بررسی ماموریت و انتقال اعضای هیأت علمی 
 • بررسی مرخصی های استعلاجی، استحقاقی و بدون حقوق اعضای هیأت علمی و ارسال نتایج به به عنوان تغییرات حقوقی.
 • برگزاری مراسم بزرگداشت روز معلم و هفته عقیدتی سیاسی در دانشگاه 
 • پاسخگویی به اعضای محترم هیأت علمی و کارشناسان دانشکده وپژوهشکده‌‏های دانشگاه به صورت حضوری و تلفنی.

 

آیین نامه ها و فرم های مربوط به دفتر هیأت علمی 

ردیف موضوع لینک دریافت
4 فرم متقاضیان ارتقاء مرتبه علمی مطابق آیین نامه ارتقا دانشگاه جامع امام حسین(ع) مصوب جلسه 133 مورخ 1399/04/03 ستاد نقشه جامع علمی کشور دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی کشور
3 جدید- فرم جذب و تبدیل وضعیت به هیئت علمی مطابق آیین نامه ارتقا دانشگاه جامع امام حسین(ع) مصوب جلسه 133 مورخ 1399/04/03 ستاد نقشه جامع علمی کشور دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی کشور
2 ابلاغیه شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور در خصوص آیین نامه ارتقا دانشگاه جامع امام حسین(ع) مصوب جلسه 133 مورخ 1399/04/03 ستاد نقشه جامع علمی کشور
1  متن کامل آیین نامه جدید "نظام ترفیع و ارتقای اعضای هیئت‌علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)" مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور

 

آدرس دفتر هیأت علمی: دانشگاه جامع امام حسین(ع)، موقعیت مرکزی، ساختمان تربیت و آموزش، طبقه اول

ارتباط با دفتر هیئت علمی دانشگاه: 74188227 -021/ rdalir@ihu.ac.ir