صفحه اصلي > معاونت تربیت و آموزش > مدیریت تحصیلات تکمیلی 

مدیریت تحصیلات تکمیلی

 

مدیریت تحصیلات تکمیلی

مدیریت تحصیلات تکمیلی به عنوان یکی از مدیریت‌های زیر مجموعه معاونت تربیت و آموزشی دانشگاه فعالیت می نماید. مدیریت تحصیلات تکمیلی مسئولیت نظارت، هدایت و ارزیابی فعالیت‌های آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشگاه را بر عهده دارد.

همچنین شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، مرکب از معاون تربیت آموزشی دانشگاه، مدیران معاونت تربیت و آموزش، مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه و معاونین علمی-تربیتی دانشکده‌ها و پژوهشکده ها می‌باشد و وظیفه آن، سیاستگذاری فعالیت‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه، برنامه‌ریزی اجرایی و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این ارتباط می‌باشد.

مهمترین وظایف مدیریت تحصیلات تکمیلی عبارتند از:

  •    برگزاری جلسات شوراي آموزشی و تحصیلات تکمیلی
  •    ابلاغ صورتجلسات شوراي آموزشی و تحصیلات تکمیلی به دانشکده­ ها و پیگیری مصوبات
  • پذیرش و ثبت نام اولیه، تشکیل پرونده، صدور کارت دانشجویی و معرفی پذیرفته‌شدگان به دانشکده‌های مربوطه جهت شروع به تحصیل
  • صدور گواهی اشتغال به تحصیل، صدور معرفی‌نامه‌ها و احکام مربوط به وضعیت تحصیلی دانشجویان از قبیل : گواهی رتبه، مشروطی، اخراجی، انصرافی، مرخصی تحصیلی، مهمان‌شدن، اضافه سنوات، نظام وظیفه (صدور معافیت تحصیلی در بدو ورود و اعلام فراغت از تحصیل یا اخراجی یا انصرافی دانشجویان به نظام وظیفه)، صدور برگ تسویه‌حساب دانشجو با بخش‌های مختلف دانشگاه به هنگام فراغت از تحصیل، اخراج یا انصراف
  • کنترل ثبت نام ترم به ترم، کنترل نمرات، صدور مجوز دفاع پس از بررسی همه‌جانبه پرونده دانشجویان، اعلام وضعیت تحصیلی دانشجویان بورسیه به محل بورس آنان، درخواست ارزش تحصیلی دانشجویان جدید الورود از دانشگاه قبلی آنان
  •  مشاوره و راهنمایی دانشجویان و مراجعان جهت رفع مشکلات آموزشی
  •  بایگانی و نگهداری سوابق تحصیلی دانشجویان
  • اعلام فراغت از تحصیل دانشجویان پس از تکمیل پرونده آنان
  • برگزاری و اداره جلسات کمیسیون موارد خاص 
  • انجام حذف پزشکی و حذف اضطراری دروس دانشجویان پس از تأیید در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و بعضاً دانشگاه

 

 

آیین نامه ها و فرم های مربوط به مدیریت تحصیلات تکمیلی 

ردیف موضوع لینک دریافت
3

"فایل 46  کاربرگ مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه (به روزرسانی بهار 1400)" شامل موضوعات:
کاربرگ ارائه تعهدات آموزشی در زمان ثبت‌نام مقطع دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد
- کاربرگ ارزشیابی رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد
- کاربرگ تأیید مقاله علمی مستخرج از رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد 
- کاربرگ تصفیه حساب دانشجو با دانشگاه 
- کاربرگ تطبیق و معادل‌سازی دروس گذرانده شده
- صورتجلسه دفاع نهایی رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد
- و...

2 "آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (PhD)" مصوب جلسه 871 مورخ 1394/11/24 شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
1

"آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته" مصوب 1394/07/04 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

آدرس مدیریت تحصیلات تکمیلی: دانشگاه جامع امام حسین(ع)، موقعیت مرکزی، ساختمان تربیت و آموزش، طبقه دوم - تلفن: 02174188206 و 02174188207