صفحه اصلي > معاونت پژوهش و فناوری > مدیریت تحقیقات صنعتی 

مدیریت تحقیقات صنعتی

 

مدیریت تحقیقات صنعتی

 

مدیریت تحقیقات صنعتی به عنوان یکی از مدیریت‌های زیر مجموعه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فعالیت می نماید.

مهمترین وظایف مدیریت تحقیقات صنعتی عبارتند از:

  • سیاستگذاری، تسهیل گری، نظارت و کنترل برنامه های پژوهشی دانشکده ها و پژوهشکده های حوزه علوم پایه و حوزه فنی و مهندسی دانشگاه
  • تایید میزان پیشرفت و تخصیص بودجه های پژوهشی

 


آدرس: دانشگاه جامع امام حسین(ع)، موقعیت مرکزی، ساختمان معاونت پژوهش و فناوری، طبقه دوم