صفحه اصلي > معاونت پژوهش و فناوری > مدیریت دانش و پژوهش 

مدیریت دانش و پژوهش

 

مدیریت دانش و پژوهش


مدیریت دانش و پژوهش به عنوان یکی از مدیریت‌های زیر مجموعه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فعالیت می نماید.

مهمترین وظایف مدیریت دانش و پژوهش عبارتند از:

  • سیاستگذاری، تسهیل گری، نظارت و کنترل برنامه های پژوهشی دانشکده ها و پژوهشکده های حوزه علوم انسانی دانشگاه
  • تایید میزان پیشرفت و تخصیص بودجه های پژوهشی


آدرس: دانشگاه جامع امام حسین(ع)، موقعیت مرکزی، ساختمان معاونت پژوهش و فناوری، طبقه دوم