صفحه اصلي > معاونت پژوهش و فناوری > مدیریت برنامه ریزی پژوهشی 

مدیریت برنامه ریزی پژوهشی

 

مدیریت برنامه ریزی پژوهشی

 

مدیریت برنامه ریزی پژوهشی به عنوان یکی از مدیریت‌های زیر مجموعه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فعالیت می نماید.

مهمترین وظایف مدیریت برنامه ریزی پژوهشی عبارتند از:

  • طرح ریزی راهبردی برنامه های پژهشی دانشگاه
  • نظارت بر داشبورد مدیریتی برنامه های پژوهشی دانشکده ها و پژوهشکدهای دانشگاه


آدرس: دانشگاه جامع امام حسین(ع)، موقعیت مرکزی، ساختمان معاونت پژوهش و فناوری، طبقه دوم