صفحه اصلي > خدمات الکترونیکی > بانک نرم افزار 

بانک نرم افزار

 

کاربر گرامی؛

این سامانه در شبکه داخلی دانشگاه در دسترس دانش پژوهان می باشد.
جهت ورود به سامانه از داخل دانشگاه بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

بانک نرم افزاری دانشگاه