• فرمانده محترم دانشگاه طی ملاقات عمومی روز دوشنبه 26 آبان‌ماه از ساعت 13:30 تا 15 در دفتر فرماندهی با 10 نفر مراجعه‌کننده دیدار داشتند و مراجعین بصورت مستقیم...

  • جلسه شورای دانشگاه با حضور فرمانده محترم دانشگاه، نماینده محترم ولی فقیه در دانشگاه، معاون محترم هماهنگ‌کننده، معاونین محترم، فرماندهان محترم دانشکده‌ و...

  • جلسه شورای تحقیقات دانشکده و پژوهشکده جنگ الکترونیک و دفاع سایبری با حضور فرمانده محترم دانشکده و سایر اعضا روز سه‌‌‌شنبه 27 آبان‌ماه از ساعت 10 تا 12 صبح در...

  • کمیسیون منابع انسانی روز یکشنبه 25 آبان‌ماه از ساعت 14 تا 16 با حضور معاون محترم هماهنگ‌کننده، معاون محترم اداری پشتیبانی دانشگاه و سایر اعضا و با موضوع بررسی...