• جلسه سند راهبردی روز سه‌شنبه 21 مهرماه از ساعت 6:30 تا 8 صبح با حضور فرمانده محترم دانشگاه، معاونین محترم دانشگاه و سایر اعضا در دفتر فرماندهی دانشگاه...


  • جلسه انجمن C4I ایران با حضور فرمانده محترم دانشکده و پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات و اعضای انجمن روز چهارشنبه 23 مهرماه از ساعت 13:30 تا 17 در سالن...


  • جلسه تدوین دستورالعمل شیوه‌نامه اجرایی کسر و جایگزین خدمت با حضور مدیر امور پژوهشگران و کارشناسان معاونت پژوهش روز یکشنبه 20 مهرماه از ساعت 14 تا 16 در...


  • جلسه شورای پژوهش دانشگاه روز ‌شنبه 19 مهر ماه از ساعت 14 تا 16 با حضور معاون محترم پژوهش دانشگاه و مدیران و معاونین پژوهش دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها در سالن...