صفحه اصلي > دانشجویان > امور خوابگاه ها > کمیته انضباطی 

کمیته انضباطی

 

 

گزیده قوانین و مقررات انضباطی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دست اندرکاران دانشگاه برآنند برای دانشجویان و اساتید محیطی آرام، امن و مطمئن فراهم کنند تا بتوانند به تبادل دانش و انجام پژوهش بپردازند. ثبت نام در دانشگاه به معنای آگاهی، پذیرش و پایبندی به قوانین مندرج در آئین نامه انضباطی در طول زمان تحصیل و در داخل دانشگاه ( مانند کلاس درس، آزمایشگاه، کتابخانه، خوابگاه و ...) یا خارج از دانشگاه (اعم از فعالیت های مرتبط با دانشگاه مانند گردهمایی، بازدید، گردش علمی یا غیر مرتبط با فعالیت های دانشگاه ) است. شورای انضباطی دانشجویی در راستای تحقق این اهداف تشکیل شده، لذا ضمن تاکید بر حفظ جایگاه رفیع دانشگاه، تامین حقوق دانشگاهیان و حفظ کرامت دانشجویان، انتظار می رود. دانشجویان محترم بارعایت مقررات و پرهیز از تخلفات، در حفظ محیط سالم دانشگاه کوشش کنند و در موارد بروز مشاهده امور خلاف قانون و شئونات دانشجویی، روند رسیدگی را به مراجع ذی صلاح دانشگاه بسپارند.

مراجع رسیدگی کننده به تخلفات دانشجویان :

1-    شورای بدوی انضباطی دانشگاه

2-    شورای تجدید نظر انضباطی دانشگاه

3-    شورای مرکزی انضباطی مستقر در سازمان امور دانشجویان

مراحل رسیدگی به تخلفات انضباطی :

1-    شروع به رسیدگی و دعوت از دانشجو

2-    رسیدگی در شورای بدوی

3-    رسیدگی در شورای تجدید نظر

4-    صدور، ابلاغ و اجرای احکام انضباطی

پرونده انضباطی دانشجو، در صورت اعتراض به حکم شورای تجدیدنظر جهت رسیدگی به شورای مرکزی انضباطی ارسال می شود.

تفکیک تخلفات:

الف) جرائم عمومی:

- تهدید، تطمیع ، توهین ، فحاشی ، هتاکی ، افترا یا نشر اکاذیب؛

- جعل و تزویر، ( جعل امضاء، جعل اسناد، جعل عنوان)؛

- ضرب و جرح ؛

- سرقت اموال ، سرقت علمی ؛

- ارتشاء، کلاهبرداری، اختلاس، قتل؛

- هرگونه فعالیت و ارتباط با شرکتهای هرمی.

ب) تخلفات آموزشی و اداری:

- تخلف یا تقلب در امتحانات یا تکالیف مربوطه؛

- فرستادن شخص دیگری به جای خود یا حضور به جای شخص دیگر در جلسه امتحان ؛

- اخلال یا وقفه یا مزاحمت در اجرای برنامه­های دانشگاه و امور خوابگاهها؛

- خسارت زدن به اموال عمومی یا خصوصی و یا خیانت در امانت.

ج-رسیدگی به تعرضات دینی- تخلفات سیاسی و یا امنیتی:

دادن اطلاعات خلاف واقع یا کتمان واقعیت از روی عمد که با منافع ملی و امنیت عمومی در تعارض باشد؛

- عضویت در گروه های محارب یا مفسد یا هواداری از آنها؛

- ارتکاب اعمال منجر به براندازی یا ایجاد بلوا و آشوب و برگزاری تحصن یا تجمع بدون مجوز از مراجع قانونی

- توهین به شعائر اسلامی یا ملی (مانند تظاهر به روزه خواری ، فحاشی ، شعار نویسی ، پخش اعلامیه و نظایر آن).

د) تخلفات اخلاقی:

- استعمال و توزیع سیگار و مواد مخدر اعتیارآور، شرب خمر ، قمار و ... ؛

- استفاده یا توزیع نوارها و لوح های صوتی و تصویری غیر مجاز؛

- استفاده یا توزیع کتب، مجلات و عکس های مستهجن؛

- تخلفات رایانه ای و الکترونیکی؛

- عدم رعایت شئون دانشجویی (مانند عدم رعایت حقوق دیگران، ایجاد درگیری، پرخاشگری، و ...)

تفکیک تنبیهات:

الف) اعمال تنبیهات با حکم شورای انضباطی دانشگاه یا مرکزی

ب)اعمال تنبیهات صرفا با حکم شورای مرکزی

برخی از حقوق دانجویان :

1-    اطلاع از ادله شکایت و تخلف

2-    استفاده از نظر مرکز مشاوره دانشجویی

3-    حق دفاع حضوری در جلسه شورای بدوی

4-    حق مطالعه مستندات پرونده

5-    ارائه لایحه دفاعیه مکتوب تا قبل از جلسه رسیدگی

الگوی رفتاری دانشجویان :

v   همراه داشتن کارت دانشجویی

v   رعایت ضوابط و مقررات دانشگاه

v   رعایت احترام متقابل در برخورد با سایر دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه

v   پرهیز از هرگونه نزاع و درگیری در دانشگاه

v   رعایت مقررات و ضوابط مربوط به خوابگاه دانشجویی برای دانشجویان خوابگاهی

v   پرهیز از استعمال دخانیات در فضای دانشگاه

توضیح  جامع در خصوص تخلفات آموزشی:

دانشجویان گرامی ضمن توجه به توضیحات ذیل و پرهیز جدی از انجام هرگونه مصادیق تقلب یا تخلف، نسبت به رعایت اخلاق حرفه ای و تعهد اخلاقی اقدام نمایند.

تقلب: عبارت است از استفاده محرز دانشجو از اطلاعات، تجهیزات یا امکانات به نحوی که مجاز نباشد، با قصد قبلی برای ارائه نتیجه یک فعالیت آموزشی موظف می باشد و متخلف به تنبیه بند 6 و یکی از تنبیهات 1 تا 5 نیز محکوم شده و در صورت تکرار علاوه بر تنبیه بند 6 در درس جدید به تنبیه بند 9 تا 12 نیز اختصاص خواهد یافت.

تخلف: در صورت عدم انتفاع از تقلب، فعل ارتکابی دانشجو، تخلف محسوب شده و به تنبیه بند 1 تا 5 محکوم و در صورت تکرار تخلف فوق از سوی دانشجو، صرفا به تنبیه بند 9 تا 12 محکوم می شود.

تعلیق تنبیه بند 6: تعلیق تنبیه بند 6 معادل با حذف درس و تکرار مجدد درس در نیمسال بعدی می باشد.

نکته1: چنانچه دانشجویی که حکمش تعلیق شده، مرتکب تقلب شود، علاوه بر تنبیه بند6 ( درج نمره 0.25) در درس جدید، تنبیه بند 6 تعلیقی قبلی نیز به اجرا در می آید و به دلیل تکرار تخلف به تنبیهات 9 تا 12 محکوم می شود.

نکته 2: در صورتی دانشجویی که حکمش تعلیق شده، مرتکب هر تخلف دیگری شود، در صورت قطعیت حکم انضباطی و اختصاص تنبیه جدید در دامنه تخلف وقوع یافته، تنبیه بند 6 تعلیقی قبلی، نیز اجرایی می شود.

نکته 3: اخذ تقلب از دانشجو مشروط به عدم اخلال در نظم و آرامش جلسه، مانع از حضور و ادامه از پاسخگویی وی به سوالات امتحانی در بازه زمانی مقرر نخواهد بود.

مصادیق تخلف یا تقلب :

·       به همراه نداشتن کارت دانشجویی یا کارت ورود به جلسه آزمون

·       صحبت با دیگران

·       نگاه کردن به برگه آزمون دانشجوی دیگر

·       استفاده از کتاب یا جزوه

·       استفاده از فرمول یا نوشته

·       تعويض و تبادل برگه یا یادداشت با دیگران

·       به همراه داشتن تلفن همراه، تبلت، ماشین حساب قابل برنامه ریزی و ...

·       خارج کردن پاسخنامه از جلسه امتحان (امحا و پاره کردن ورقه امتحان)

·       نوشتن نام غیرواقعی روی برگه آزمون

·       نوشتن مطالب (کف دست، روی لباس، پشت کارت ورود به جلسه امتحان، روی صندلی)

·       بلعیدن، پنهان کردن و یا عدم ارائه یاداشت و ابزار مورد استفاده برای تقلب به مراقب

·       همراه داشتن برگه فاقد مهر اداره امتحانات

·       فرستادن شخصي به جاي خود در جلسه آزمون

·       شركت در آزمون به جاي ديگري

·       ترک جلسه امتحان پیش از امضای لیست حضور و غیاب

·       ایجاد تشنج و اخلال در نظم و آرامش جلسه