صفحه اصلي > آرشیو تازه های نشریات 

آرشیو تازه های نشریات

 

هجدهمین شماره نشریه علمی

هجدهمین شماره نشریه علمی "مدیریت دانش سازمانی" منتشر شد

هجدهمین شماره از نشریه علمی "مدیریت دانش سازمانی" به همت پژوهشکده هوش مصنوعی و علوم شناختی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام و سردبیری دکتر روح الله تولایی در پائیز 1401 منتشر شد.

شماره جدید نشریه علمی مطالعات راهبردی آمریکا

شماره جدید نشریه علمی مطالعات راهبردی آمریکا

- متن کامل مقالات در ادامه...

شماره زمستان نشریه علمی پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی

شماره زمستان نشریه علمی پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی

- متن کامل مقالات در ادامه...

شماره پاییز و زمستان نشریه الکترومغناطیس کاربردی

شماره پاییز و زمستان نشریه الکترومغناطیس کاربردی

- متن کامل مقالات در ادامه...

انتشار شماره پاییز 1400 نشریه علمی

انتشار شماره پاییز 1400 نشریه علمی "مکانیک هوافضا" به سردبیری دکتر حسین خدارحمی

دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

انتشار شماره پاییز 1400 نشریه علمی

انتشار شماره پاییز 1400 نشریه علمی "آفاق امنیت" به سردبیری دکتر سید یحیی صفوی

دانشکده و پژوهشکده پیامبر اعظم(ص) دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

انتشار شماره تابستان 1400 نشریه علمی

انتشار شماره تابستان 1400 نشریه علمی "علوم و فنون سازندگی" به سردبیری مهندس ابوالقاسم مظفری

پژوهشکده سازندگی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

انتشار شماره بهار 1400 نشریه علمی

انتشار شماره بهار 1400 نشریه علمی "پژوهش های راهبردی بودجه و مالی" به سردبیری دکتر غلامحسن تقی نتاج

دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

چهاردهمین شماره نشریه علمی مدیریت دانش سازمانی

چهاردهمین شماره نشریه علمی مدیریت دانش سازمانی

- متن کامل مقالات در ادامه...

انتشار مجموعه مقالات

انتشار مجموعه مقالات "همایش های بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی" به سردبیری دکتر روح اله تولایی

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

انتشار شماره تابستان 1400 نشریه علمی

انتشار شماره تابستان 1400 نشریه علمی "مکانیک هوافضا" به سردبیری دکتر ناصر سلطانی

دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

 انتشار شماره تابستان 1400 نشریه علمی

انتشار شماره تابستان 1400 نشریه علمی "پدافند غیرعامل" به سردبیری دکتر مهدی مدیری

دانشکده و پژوهشکده مهندسی و پدافند غیرعامل دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

انتشار شماره تابستان 1400 نشریه علمی

انتشار شماره تابستان 1400 نشریه علمی "پژوهشهای مدیریت منابع انسانی" به سردبیری دکتر علی فرهی

دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

انتشار شماره تابستان 1400 نشریه علمی

انتشار شماره تابستان 1400 نشریه علمی "پدافند الکترونیک و سایبری" به سردبیری دکتر محمدرضا حسنی آهنگر

دانشکده و پژوهشکده کامپیوتر و قدرت سایبری دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

انتشار شماره بهار 1400 نشریه علمی

انتشار شماره بهار 1400 نشریه علمی "علوم و فنون سازندگی" به سردبیری ابوالقاسم مظفری شمس

پژوهشکده سازندگی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

انتشار شماره بهار 1400 نشریه علمی «پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی» به سردبیری دکتر سیاوش نصرت پناه

انتشار شماره بهار 1400 نشریه علمی «پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی» به سردبیری دکتر سیاوش نصرت پناه

دانشکده و پژوهشکده فرهنگی و اجتماعی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

انتشار شماره بهار و تابستان 1400 دوفصلنامه

انتشار شماره بهار و تابستان 1400 دوفصلنامه "الکترومغناطیس کاربردی" به سردبیری دکتر حسن مهدیان

دانشکده و پژوهشکده برق و الکترونیک دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

انتشار شماره بهار 1400 نشریه علمی «مدیریت راهبردی دانش سازمانی» به سردبیری دکتر روح اله تولایی

انتشار شماره بهار 1400 نشریه علمی «مدیریت راهبردی دانش سازمانی» به سردبیری دکتر روح اله تولایی

پژوهشکده دانش و هوش شناختی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

انتشار شماره بهار 1400 نشریه علمی

انتشار شماره بهار 1400 نشریه علمی "مکانیک هوافضا" به سردبیری دکتر ناصر سلطانی

دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

انتشار شماره بهار 1400 نشریه علمی

انتشار شماره بهار 1400 نشریه علمی "پژوهشهای مدیریت منابع انسانی" به سردبیری دکتر علی فرهی

دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)

انتشار شماره بهار 1400 نشریه علمی

انتشار شماره بهار 1400 نشریه علمی "پدافند الکترونیک و سایبری"

دانشکده و پژوهشکده کامپیوتر و قدرت سایبری دانشگاه جامع امام حسین(ع)

انتشار شماره جدید فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی

انتشار شماره جدید فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی

دانشکده و پژوهشکده فرهنگی و اجتماعی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

انتشار شماره جدید فصلنامه مکانیک هوافضا

انتشار شماره جدید فصلنامه مکانیک هوافضا

دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

سامانه مدیریت نشریات علمی

سامانه مدیریت نشریات علمی

دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

تست درج خبر 1401/11/23

تست درج خبر 1401/11/23

تست درج خبر 1401/11/23


2 صفحه بعدی >>