صفحه اصلي > معاونت تربیت و آموزش 

معاونت تربیت و آموزش

 

معاونت تربیت و آموزش دانشگاه جامع امام حسین(ع) ماموریت سیاستگذاری، هدایت و راهبری کلان، تسهیل گری و نظارت بر کلیه امورات تربیتی و فرهنگی، آموزشی و دانشجویی دانشگاه را برعهده دارد.

دانشجویان عزیز می توانند هرگونه سوال، پیشنهاد و انتقاد خود را از طریق پست الکترونیک ckm@ihu.ac.ir با معاونت تربیت و آموزش دانشگاه در میان بگذارند.

Tikدرباره معاونت تربیت و آموزش
Tikدفتر استعداد درخشان
Tikدفتر هیأت علمی
Tikمدیریت تحصیلات تکمیلی
Tikمدیریت مطالعات و برنامه ریزی آموزشی
Tikمدیریت تربیتی و دانشجویی
Tikمرکز جذب هدفمند و توانمندسازی
Tikمرکز آزمون و سنجش
Tikسامانه آموزش مجازی دانشگاه